These are chat archives for mosbth/oophp

15th
Jul 2017
Mikael Roos
@mosbth
Jul 15 2017 11:48
Jag såg det felet tidigare, men studenten som hade det skrev om strukturen i sin kod och felet försvann, så vi tog inte reda på anledningen.