These are chat archives for mosbth/oophp

7th
Aug 2017
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 10:05
Hejsan. Detta gäller projektet i oophp och phpunit. När jag kör kommandot 'make phpunit' så funkar det fint, testerna körs och godkänns. Men när jag kör 'make test' så får jag fel. Det är när phpcs körs. Felmeddelande här: https://codeshare.io/5Z8BvQ Lite märkligt eftersom dbwebb validate inte ger fel, och där körs väl också phpcs. Jag funderar på om det är min kod det är fel på eller nåt annat. Handlar om Tokenizer och "Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted".
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 10:29
bra fråga. gör en make install testoch se om det kvarstår, kolla sen vilken version av PHP du kör och vilket OS du har.
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 10:53
När jag kör make install test så får jag samma fel som ovan. php version är 5.6.24, och har MacOS Sierra 10.12.6
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 10:54
gör dbwebb upload så kan jag ta en kopia och se om jag får samma fel (och berätta din akronym)
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 10:57
ok - bara en fråga - kommer dbwebb upload att publicera över min redan publicerade kmom10?
ok körde dbwebb upload, magi16
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 11:01
jay, publicerar alltid senaste du har lokalt.
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 11:11
Det fungerar hos mig utan fel. Gör en make check och se om det ger någon ledtråd.
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 11:13
make check ser bra ut
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 11:14
den säger att du har PHP 5.6?
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 11:15
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 11:15
men make phpcs ger fel?
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 11:16
Ja, som förut: PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 128 bytes) in phar:///Users/marcusgustafsson/dbwebb-kurser/oophp/me/kmom10/.bin/phpcs/src/Tokenizers/Tokenizer.php on line 2
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 11:16
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 11:17
Men du testar min anax-lite? Jag testar kmom10
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 11:26
Mmm, många felutskrifter blir det i kmom10. Handlar om intendering mest. Men det funkade för mig. Troligen har jag en annan inställning på hur mycket minne jag tillåter php att använda.
php -r "echo ini_get('memory_limit');"
Jag hade -1 som var oändligt mycket minne (inte bästa inställningen...)
Om du ökar inställningen i din php.ini så kan du också få det att fungera.
Niclas Söderkvist
@skvist
Aug 07 2017 11:56
\o/ lagade mitt projekt. @mosbth FIY Fick "Prepared statement needs to be re-prepared" när jag selectade mina sql-views efter uppdateringarna. De flesta rekommenderar att öka table_definition_cache för att lösa det, men det är ju i MariaDB-configen. Jag ändrade \PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES till true (moddad canax/database) så hoppade det också igång.
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 11:57
okej, ändrade till -1, och får nu också ut väldigt massa felutskrifter. Merparten kommer inifrån anax theme - som jag klonade, för jag ville använda LESS, men djupt inifrån och från filer jag inte har rört. Jag antar jag borde kunna köra phpcs utan dessa mappar...
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 12:10
felutskrifterna kommer av att den kollar igenom mappen node_modules i mappen theme. Körde npm prune för att rensa bort packages jag inte behöver, men den rensade inget särskilt. Väldigt många packages i node_modules
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 12:31
I konfigfilen för phpcs kan man utelämna vissa kataloger, kolla och uppdatera din .phpcs.xml.
Marcus Gustafsson
@marcusgsta
Aug 07 2017 12:37
Najs, då är det löst. Bara några indent-fel att fixa. Tack för hjälp, har lärt mig på det också.
ändrade tillbaka minnet igen från -1 till default 128M, och funkar fint
Mikael Roos
@mosbth
Aug 07 2017 12:39
Gott, man skall laga det "riktiga felet" på rätt sätt.