These are chat archives for mosbth/oophp

8th
Apr 2018
Anette
@anebar
Apr 08 2018 09:22
@AuroraBTH
Jag har de nämnda filerna. Jag får följande i början vid make test:
---> Mess detector for PHP.
[ ! -f .phpmd.xml ] || .bin/phpmd . text .phpmd.xml | tee build/phpmd
PHP Warning: md5_file(C:\Users\Anette\dbwebb-kurser\oophp\me\redovisa\vendor\scrivo\highlight.php): failed to open stream: Permission denied in phar://C:/Users/Anette/dbwebb-kurser/oophp/me/redovisa/.bin/phpmd/vendor/pdepend/pdepend/src/main/php/PDepend/Source/Language/PHP/AbstractPHPParser.php on line 342
Anette
@anebar
Apr 08 2018 09:52
Ser nu att det blir ett fel i början vid:
$ make check
---> Check versions of Bash tools.
/bin/sh: .bin/shellcheck: det går inte att köra binär fil: Exec format error
shellcheck /cygdrive/c/Users/Anette/dbwebb-kurser/oophp/me/redovisa/.bin/shellcheck
https://stackoverflow.com/questions/31192010/cygwin-binary-exec-format-error
säger att om det står ELF i början av filen så fungerar den endast i Linux.
Hur får jag tag i en fil som fungerar för Windows Cygwin?