These are chat archives for mosbth/oophp

25th
Apr 2018
Mikael Roos
@mosbth
Apr 25 2018 06:19
Hoppa över det, det "krånglar" bara till spelet och gör det till överkurs.
Erik Carlsson
@ercadev
Apr 25 2018 08:26
i kmom04 (https://dbwebb.se/uppgift/uppdatera-100-spelet-med-intelligens) när man ska implementera histogrammet i sitt 100-spel. Ska histogrammet visa statistiken för just det aktuella kastet, eller ska det visa statistiken för den pågående rundan? dvs and gången man kastar, ska då det kastets tärningar läggas ihop med det föregående kastet i histogramet eller endast visa det andra kastet?
Mikael Roos
@mosbth
Apr 25 2018 08:27
Min tanke var att visa histogrammet för hela rundan, men jag är flexibel.
Erik Carlsson
@ercadev
Apr 25 2018 08:29
Okej, då antar jag att det är okej att ändra i klasserna från uppgiften innan. Kändes som man var tvungen att återanvända dem
Mikael Roos
@mosbth
Apr 25 2018 08:29
Du kan modifiera koden som du anser bäst.
Mikael Roos
@mosbth
Apr 25 2018 08:41
Skriv gärna om det i redovisningstexten.
Mikael Roos
@mosbth
Apr 25 2018 09:31
Förbättrade dokumentationen på anax/session, anax/request, anax/database (deras README på GitHub). Se exempel https://github.com/canax/session/blob/master/README.md