These are chat archives for mosbth/oophp

6th
May 2018
peje17
@peje17
May 06 2018 10:11
När jag beställer Databas lösenord får jag fel-meddelandet: "Användaren 'peje17' kunde inte hittas eller var ogiltig " - vad gör jag då?