Where communities thrive


  • Join over 1.5M+ people
  • Join over 100K+ communities
  • Free without limits
  • Create your own community
People
Repo info
Activity
Mikael Roos
@mosbth
Du har inte med alla rader från utskriften, det saknas några längst upp där du skriver kommandot och där filer kopieras till studentservern, hur ser de raderna ut?
Oliver Glandberger
@OliverGlandberger
Jag copy + paste:a direkt från '.dbwebb-publish.log' filen som skapade efter jag körde kommandot. Då det inte går att scrolla i Bash on Ubuntu on Windows kan jag inte scrolla upp och ta en screen shot. Kan skriva om kommandot igen och ta en screen shot innan jag skriver in mitt lösenord?
skapades*
Mikael Roos
@mosbth
I inledningen av kommandot kopieras filer till studentservern, där kan man se eventuella felmeddelanden.
Oavsett, om du är säker på att du raderat filen lokalt så kan du logga in på studentservern och ta bort den. dbwebb login och filerna ligger under katalogen dbwebb-kurser/webgl, radera den, logga ut med exit och gör dbwebb --force validate me igen och se om det blir ändring.
Oliver Glandberger
@OliverGlandberger
Ja men där ser man. :D
Så det handlade om att filen fortfarande fanns på servern, och att den försökte uppdatera filen?
Mikael Roos
@mosbth
Valideringen utförs på servern och där fanns filen. Men normalt, om du tar bort filen lokalt, så försvinner den från servern.
Oliver Glandberger
@OliverGlandberger
Ah, okej. Ja, det var konstigt isåfall. :S Tack för hjälpen. (:
Mikael Roos
@mosbth
Filerna synkroniseras med kommandot rsync när du gör validate/publish.
Fint det löste sig.
asaf geva
@gevasaf_twitter
Hi all, Is there a way to crash webGL forcibly on a browser?
I want to crash it in cases of "shader source" errors, so the user gets a more friendly error message on screen
Jacob Bogers
@Jacob_Bogers_twitter
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-render-to-texture.html
read in data (via a texture) , step 2 -> do some calculations on the data , step 3-> get date from the texture without plotting it to the canvase
basicly is what i want, not sure wich steps are possible, in webgl2
is this possible at all?
Emil Folino
@emilfolino
Kursrepo och kurshemsida är nu uppdaterad för HT18 LP2: https://dbwebb.se/f/62474
Jacob Bogers
@Jacob_Bogers_twitter
yo
zup
I am interested in cooperating with webgl programmers
Emil Folino
@emilfolino
Dagens föreläsning finns på YouTube så snart de är processade: https://dbwebb.se/t/7945
Ceanze
@Ceanze
Hej, sitter och gör kmon02 lab 4 och tror jag hitta ett fel. Uppgiften är 1.4, klona en array. Klonar array:en genom "var array21 = array2.slice();" och skriver ut den. Jag får det resultatet som är väntat (Alltså samma resultat som den ursprungliga array:en) men det hinten säger är en helt annan ordning som inte motsvarar den ursprungliga array:en?
Emil Folino
@emilfolino
@Ceanze verkar finnas ett tillägg i uppgiften: Sort array21.
Create a variable array21 as a clone of array2. Sort array21.
Ceanze
@Ceanze
Men hur missa jag det?
Herregud... Jaja, tack!
Emil Folino
@emilfolino
@Ceanze som vanligt det devil is in the details ;)
Ghet
@ghetolay
Steve-Roper
@Steve-Roper
Hejsan! Jag sitter med kmom1 och har problem med att svaret på fråga 1.1 blir fel. Adderar jag mina variabler får jag flyttalsfel, och round:ar jag får jag ingen utskrift alls i min answer.html
Kanske skulle säga att jag antar att det är ett flyttalsfel
Emil Folino
@emilfolino
Om du ändrar false till true i dbwebb.assert anropet får du hint @Steve-Roper
Steve-Roper
@Steve-Roper
Tack @emilfolino, jag måste ha gjort något fel när jag använde round igår!
Emil Folino
@emilfolino
@Steve-Roper round ger bara heltal men borde gå lösa utan round
MscPotato
@MscPotato
Hejsan, hur är det man använder --fix i cygwin? Har en massa "indentation" errors och det står att det kan fixa sig med "--fix option". Skulle vara bra tillfälle att användas.
"auto indent" i atom hjälper inte
Emil Folino
@emilfolino
@MscPotato tror inte vi har —fix implementerad på dbwebb validate nivå, då det är ett antal olika linters som körs med olika syntax. För vilka filer är det du får problemen?
Är alla raderna du vill auto indentera markerade när du kör auto indent?
Steve-Roper
@Steve-Roper
@emilfolino Jo, det antog jag, men när jag adderade mina tal fick jag summan plus typ 0.0000000001. Som sagt löste jag det dock med round, så det ordnade sig.
MscPotato
@MscPotato
@emilfolino Jag försöker validera point uppgiften och alla indentation errors verkar komma från javascript filen
Läste på nätet att det kan hända när man blandar mellanslag och tabs ? dock borde väl auto indent fixa det tycker jag
MscPotato
@MscPotato
jag markerar hela dokumented med ctrl + A innan jag kör auto indent
MscPotato
@MscPotato
Fixade det nu genom att gå igenom hela dokumentet och rättade till med mellanslag manuellt, tills cygwin var nöjd. mkt roligt
Emil Folino
@emilfolino
@MscPotato se till att du har inställningen soft tabs i atom
MscPotato
@MscPotato
Tack, detta har jag missat. Kollar genom den nu
MscPotato
@MscPotato
@emilfolino Vad innebär det när man får error på redovisning.html "minification error" ?
Never mind! Fixade det!
Steve-Roper
@Steve-Roper
@emilfolino jag provade att uppdatera lib-filerna (och html-filen) som vi pratade om precis innan lunch, men det hjälpte inte
Emil Folino
@emilfolino
@Steve-Roper Får du fel i konsollen?
Steve-Roper
@Steve-Roper
Samma som när du kollade på det, 'getWebGLContext is not defined'
@emilfolino