These are chat archives for nanonanomachine/radvent

10th
Nov 2014
Yohei Koyama
@nanonanomachine
Nov 10 2014 14:33
おー右のサイドバーに履歴がでるようになった