These are chat archives for nodeschool/malang

30th
Nov 2015
alilabs
@alilabs
Nov 30 2015 03:43
Salam kenal, Ali dari solo... :)
Fathurozak Buhari
@rozakbuhari
Nov 30 2015 04:07
@aanggrata kapan mampir nang jakarta?
salam kenal juga mas @alilabs welcome...