Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Vi endrer urler i dag. apilesv2.atlas.vegvesen.no blir endret til nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  30. mars vil kall mot www.vegvesen.no/nvdb/api/v2 få respons 301|302|303 til nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no
  Eric Carr
  @ninjacarr
  takk for heads up!
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Heisann, eksport fra Vegkart V2 inkluderer ikke lenger geometri! Jeg ser at spørringen direkte fra Vegkart V2 har inkluder=lokasjon,metadata,egenskaper. Jeg har prøvd å føye geometri til inkluder-listen, men det gjør ingen forskjell - fremdeles null geometri! Mitt case er Trafikkmengde, dvs abstrakte strekningsobjekt uten egengeometri
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Minner om at https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no fra mandag er offisiell url for NVDB API Les.
  https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2 vil gi redirect til denne. Jeg er usikker på om redirect vil ta vare på resten av stien. (Altså om https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter vil gi https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter)
  allandd
  @allandd
  Hei! Jeg ønsker å hente vegstykker med data om fartsgrense og/eller trafikmengde innen gitte kartutsnitt ved å bruke dette APIet. Er det noen måte å gjøre det på hvor jeg får alle geometrier som har minst én av disse vegdataene? Per nå er metoden min å hente vegobjekter for fartsgrense og så hente vegobjekter for trafikmengde. Og så vil jeg ta en slags "outer join" av dataene. Men jeg sliter med å slå geometriene til objektene sammen på en god måte, ettersom det ofte kan være mismatch i meterverdiene på vegreferansene. Ikke sikker på om det er den beste måten å gjøre det på? Jeg vil helst unngå å gjøre noen geometriske postprosesseringer på min side, så dersom det er noen måte å spørre om vegobjekter til flere kategorier (altså både trafikkmengde og fartsgrense) i én spørring hvor dataene er flettet sammen, så hadde det vært supert. Er ny til bruk av dette APIet så setter pris på alle pekepinner :)
  Tilsvarende har jeg prøvd å hente alle veglenkesekvenser innen et område og deretter hente vegobjektene for disse sekvensene, men da får jeg noen ganger flere vegobjekter for samme sekvens, som det ikke er noen klar måte (for meg, iallfall) å skille på.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  @allandd Er det trafikkmengde du egentlig er interessert i?
  Det kan høres ut som du kan prøve overlappsfilter, https://api.vegdata.no/parameter/avansertefilter.html
  allandd
  @allandd
  Er interessert i både trafikkmengde og fartsgrense. Den linken ser ut som et steg i riktig retning, men ingen av de avanserte filtrene gir mulighet til å hente data for flere vegobjekttyper i samme spørring. Feks med
  https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/105?kartutsnitt=10.00,60.00,10.05,60.05&inkluder=lokasjon,egenskaper&antall=100&srid=4326&overlapp=540
  får jeg kun data for geometrier med fartsgrenser, men jeg skulle gjerne hatt geometrier med fartsgrense og trafikkmengde
  Anders Påsche
  @andpaas
  @LtGlahn : Tar en titt på dette etter lunsj i dag.
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  @allandd NVDB api har dessverre ingen mekanisme for å blande to objekttyper til et ferdig produkt som inneholder begge deler. Dvs du kan laste ned både fartsgrenser og trafikkmengder, men du må blande dem sammen selv, for eksempel med GIS / kartverktøy.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  @allandd Både fartsgrense og trafikkmengde får geometri fra vegnettet, så for en gitt stedfesting skal de ha samme geometri
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  @allandd Matche på geometri er selvsagt mulig, men ikke fritt for snublefeller. En annen (mer skuddsikker, men også mer komplisert) mulighet er å matche på veglenke ID og posisjon. (eller veglenkesekvens, som det heter fra nyttår 2020) https://github.com/LtGlahn/teknologiforum2018/blob/master/lineare_referanser_nvdb_svv_jensen.pdf
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Avgrensing på kommune fungerer ikke (lenger) tilfredsstillende. Eksempel: Trafikkulykker i kommunen "Nore og Uvdal" returnerer data utenfor kommunens grenser. https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/570?segmentering=true&egenskap=(area(536,633))
  Her er et vegkart-søk som viser problemet:
  image.png
  allandd
  @allandd
  @computerlove @LtGlahn Takk for svar! Er veglenkesekvens og vegsegmenter det samme?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  @allandd Nei. En veglenkesekvens er strukturen vegnettet er lagret i i NVDB. En veglenkesekvens har veglenker og porter. Se https://www.vegvesen.no/_attachment/61505 og https://nvdbapilesv3.docs.apiary.io/#reference/0/vegnett-veglenkesekvenser/vegnett-veglenkesekvenser
  vegsegmenter er veglenker beriket med vegobjekttypene 532, 704 og 580 i V2 og 915-920, 704 og 580 i V3
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Navnet "vegsegmenter" kommer av at berikingen er en segmenteringsprosess. Når vi kobler objekttyper med ulik utstrekning så blir hver veglenke "klippet opp" i masse mindre segmenter. Objekter og veglenker har historikk, så vi får segmentering i både rom og tid.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  For kompletthets-skyld kan vi si at veglenkesekvens og veglenke før ble omtalt som referanselenke og dellenke.
  allandd
  @allandd
  Takk for svar! Gikk for veglenke_id & posisjon-metoden. Ser ut til å funke fint det, bortsett fra i noen tilfeller når man har veier med flere felt og ulik fartsgrense i samme geometri. Er det noen lur måte å håndtere det? Vil helst bare få den høyeste fartsgrensen per strekning.
  Eventuelt om det er en måte å skille geometrien til de forskjellig feltene? Det hadde kanskje vært riktigst
  allandd
  @allandd
  FYI: Får 503 og 504 for kall av typen https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/....
  Tjenesten har generelt vært ustabil de siste 12 timene, ser det ut som
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Følgefeil: Masse klager på vegkart V2. F.eks. umulig å søke etter fartsgrense+vegreferanse med vegkart V2 zoomet inn på et område...
  allandd
  @allandd
  Hei igjen! Virker som NVDB Les v2 er nede igjen. Jeg opplevde veldig mye nedetid forrige uke også, og lurer derfor på om dere har noen tanker om hvor lenge det vil ta før feilen er fikset?
  mathz
  @mathz
  Hej, Jag upplever också att NVDB v2 ligger nere.
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57
  Håper dette kommer i orden snart. Lei av å måtte skylde på NVDB overfor brukerne..
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove

  Det håper vi også. Det er nesten bare jeg som jobber på både V2 og V3, så det er vanskelig å holde alt i gang.

  Forventer at V2 er i orden igjen i morgen

  allandd
  @allandd
  :thumbsup: Forresten, ser at EOL for v2 er August 2021, men samtidig ifølge https://api.vegdata.no/ så er v2 gjeldende versjon. Så lurer på, er v3 nå den offisielle/gjeldende versjonen?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Ser ut som vi har glemt å oppdatere den setningen, skal oppdatere. V3 er den offisielle versjonen
  Håkon Dissen
  @haakondi

  V3 er den offisielle versjonen

  Vil det si at man ikke lenger bør bruke V2? Er det bedre oppetid på V3?

  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  EOL for v2 er August 2021, så innen da må man ha migrert til V3. Om du er får de data du trenger fra V2 haster det ikke å bytte.
  Vi jobber med ratelimiting for både V2 og V3 slik at det skal være mer stabilt. Problemene i både V2 og V3 i det siste har vært overbelastning.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Avviklingen av https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2 blir visst ikke gjort med redirect, som jeg hadde trodd.
  https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2 er satt opp som proxy for https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no - så alle urler i .../nvdb/api/v2 vil gå mot https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no
  mathz
  @mathz
  @computerlove hur ser nuvarande ratelimiting ut för V2 och V3? Det kan vara bra att veta så att vi kan ta hänsyn till det och därmed minska problemen både för er och för oss.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Nåværende ratelimit er «ingen ratelimit» :p
  mathz
  @mathz
  ok :-) Men vad räknar med att sätta för ratelimit i framtiden? Jag kan lika gärna anpassa mig efter det redan nu.
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Paginering på https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/ peker på www.vegvesen.no/, og det blir jo helt feil
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn

  ok :-) Men vad räknar med att sätta för ratelimit i framtiden? Jag kan lika gärna anpassa mig efter det redan nu.

  Vår filosofi er at A) det er helt legitimt å hente ut alle NVDB objekter, vi kan ikke nekte folk det, B) pagineringen tar ned belastningen til et greit nivå. Du må uansett parse en side før du begynner på den neste. I perioder med ytelsesproblemer reduserer vi maks. antall objekt per side. I tillegg så håper vi jo at C) god og kreativ bruk av filtrering av søk (hvilke vegobjekter?) og resultater (hva slags informasjon trengs på de returnerte objektene?) bidrar til optimal uthenting av det du trenger, når du trenger det

  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn

  Paginering på https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/ peker på www.vegvesen.no/, og det blir jo helt feil

  Noe nytt om denne?

  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Fikset url
  Anders Påsche
  @andpaas
  Til info: RateLimiter er nå satt på i V2, tillatt antall kall er 100 kall/2 sekunder.
  Det tillates altså spikes på 100 kall over en tosekundersperiode, med en gjennomsnittlig ratio på 50 kall/sek. Samme som for V3.
  Truls Dahl
  @BingoBoy
  Hei
  Har noen her erfaring med å hente ut info til PowerApps?
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Vi fikk innspill på en powerBI - analyse for en tid tilbake. Aner ikke om det er relevant for deg: vegdata.no/2016/05/18/bruk-nvdb-api-i-powerbi/
  Truls Dahl
  @BingoBoy
  Er det mulig å hente ut en liste over trafikkskilt gjennom dette API'et?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  @BingoBoy Ja, det er vegobjekttype 95 skiltpunkt/96 skiltplate
  Per Andersson
  @peand_gitlab
  Hello! My company is using NVDB API versjon 2 to get all "Bomstasjoner" (vegobjekter/45). We have a problem with some of the stations on the route "E6 Gardermoen - Moelv" is missing. The stations are called "E6 Bergshøgda", "Fv. 184 Bergshøgda", "E6 Vien" and "Fv. 184 Snarud" and can be seen on this map https://e6bompenger.vegfinans.no/Kart-12. Why aren't these in your API? Will they get added?
  14 replies
  krimjo
  @krimjo
  Full indeksering starter nå i STM
  ZeekitAs
  @ZeekitAs
  Hei. Vi har sett en del manglende veilenker i Sogndalsområdet. Store strekninger av hovedveier er borte etc. Når vi sjekker de samme lokasjonene i https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/ så får vi sporadiske funn av vei. Er det noe andre som ser noe galt for tiden i det området?
  6 replies
  allandd
  @allandd
  Hei! Får 400 fra https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/. Er den faset ut allerede? Står her at den skal være tilgjengelig til august https://api.vegdata.no
  4 replies