Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Vet du noe om det, @LtGlahn?
  Eric Carr
  @ninjacarr
  En annen sak: hvordan kommer jeg fra et bomstasjon-objekt til å finne metreringsretningen på veien den står på (og dermed avgjøre hva slags kostnad en passering utløser)? Veg-objektet jeg finner via vegreferanse eller stedfesting ser ikke ut til å inneholde denne informasjonen. Finnes den på et annet objekt?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  bomstasjonen har stedfesting med retning, og egenskap Innkrevningsretning. Antar du må se på vegnettets geometri for å finne ut resten, kanskje
  Eric Carr
  @ninjacarr
  Skulle tro det, @computerlove - men jeg ser ingen åpenbare egenskaper på vegnett eller relaterte komponenter som sier noe om metreringsretning. Er tanken at geometrien til ethvert vegsegment alltid har koordinater i samme rekkefølge som metrering? (Altså at alle segmenter er "tegnet opp" i riktig retning?)
  Eric Carr
  @ninjacarr
  Hadde du noe input på oppdateringsfrekvens, @LtGlahn ?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Eposten hans ligger på siden du linket til, så du kan prøve sende en epost
  Eric Carr
  @ninjacarr
  Takk, prøver det!
  Jan Høydahl
  @janhoy
  Hei, ble v1 av nvdb API skrudd av for to dager siden?
  vegvesen-brase
  @vegvesen-brase
  Hei, ja. Det skulle vært faset ut 1.1.2019, men har stått og gått helt til vi nå ble rutet om til ny infrastruktur tirsdag ettermiddag.
  CarmentaVilliam
  @CarmentaVilliam

  Hi! Im wondering if you have updated the possible SRID-values for geometries from 32633 to 6173. If i make a request such as https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/45?inkluder=egenskaper,geometri the geometries object contain SRID = 6173 which is not what is listed on the page https://api.vegdata.no/verdi/geometri.html

  Is this something the is new?

  that is new*
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Yes, 32633 is replaced with 6173. Have updated the docs.
  More information om https://github.com/nvdb-vegdata/utviklerkonferanse-2018/blob/master/doc/epsg6173.md
  CarmentaVilliam
  @CarmentaVilliam
  OK great! then i know :)
  Stian Jørgensrud
  @Sti2nd
  Hei,
  Står det noe sted mer dokumentasjon om felt-attributtet enn det som står her? https://api.vegdata.no/endepunkt/vegnett.html
  Spesifikt har jeg sett "1" og "2" men lurer mer på "1#2", "1#2#3#4", "2#4#6", "1S#2S" og "1K".
  Kan jo nevne at målet er å telle antall meter vei i hver kommune, bare for gøy :)
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Hva de forskjellige verdiene betyr kan du se på https://datakatalogen.vegdata.no/793-NVDB dokumentasjon, egenskap Feltkode evt https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekttyper/793.json
  Feltet er en #-separert liste fordi det er slik den er lagret(I V3 gir vi ut en faktisk liste).
  Stian Jørgensrud
  @Sti2nd
  Aha, takk! Bruker v2 :)
  Stian Jørgensrud
  @Sti2nd
  Kan jo si i fra om at jeg synes det er ganske vanskelig å finne riktig informasjon i datakatalogen. Når man leser dokumentasjonen ( https://api.vegdata.no/endepunkt/vegnett.html ) tenker man kanskje at man skal søke etter "felt" eller "temakode" i datakatalogen for å finne mer informasjon, men det funker ikke.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Arve Seljebu
  @arve0

  Fra ca februar vil https://apilesv2.atlas.vegvesen.no/ erstatte https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2

  Er apilesv1.atlas.vegvesen.no ansett som i produksjon nå, altså samme oppetid som https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2?

  Gjelder det samme for v3?

  Arve Seljebu
  @arve0

  Et spørsmål til i farten: Vil https://apilesv2.utv.atlas.vegvesen.no/veg og https://apilesv2.utv.atlas.vegvesen.no/omrader/fylker samsvare for fylke og kommuner etter 2020?

  Eksempelvis gir https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/veg.json?vegreferanse=0101ev6hp1m1

  {
   "vegreferanse": {
    "fylke": 1,
    "kommune": 0,
  ...

  Kan jeg anta at /omrader/fylker vil inneholde fylke: 1 fra vegreferansen?

  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  apilesv1.atlas.vegvesen.no vil ikke bli opprettet. Så når det miljøet som nå har www.vegvesen.no/nvdb/vX
  Slås av vil V1 dø
  I en periode vil både v2 og v3 leve på to adresser
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Fra 1. januar vil det være de nye fylkesnummrene som vil gjelde over hele fjøla
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Atlas-miljøet er ikke offisielt åpnet, men vil gjerne at det blir startet å brukes
  Arve Seljebu
  @arve0

  Fra 1. januar vil det være de nye fylkesnummrene som vil gjelde over hele fjøla

  Ikke i fylke og kommune som ligger under vegreferansen? Regner med den hentes fra 532-objektet, som ikke skal oppdateres. http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/532-Vegreferanse/

  Atlas-miljøet er ikke offisielt åpnet, men vil gjerne at det blir startet å brukes

  OK, da utvikler jeg mot atlas-miljøet. Versjonen jeg jobber med tenkes prodsatt i januar, så da er sikkert atlas offisielt åpnet?

  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove

  Ikke i fylke og kommune som ligger under vegreferansen? Regner med den hentes fra 532-objektet, som ikke skal oppdateres. http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/532-Vegreferanse/

  Hmm, ja du har nok rett - jeg var litt kjapp der.
  Det finnes forresten https://datakatalogen.vegdata.no, er usikker på levetiden til http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog.

  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove

  OK, da utvikler jeg mot atlas-miljøet. Versjonen jeg jobber med tenkes prodsatt i januar, så da er sikkert atlas offisielt åpnet?

  Jeg vet ikke hva vi skal legge i «offisielt åpnet». Miljøet er jo oppe nå, og vil bli behandlet som produksjonsmiljø på lik linje med www.../api/v2.
  Men vi vet ikke når www.../api/v2 vil bli tatt ned, og atlas-miljøet er det eneste som finnes

  Arve Seljebu
  @arve0
  OK, takk for svar :-)
  Ingar F Pedersen
  @ingarpedersen
  Er det noen som vet om det er mulig å hente ut alle vegobjekter som hører til en veglenke uten å gå via en og en objekt type? Prøvde slik: https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter?veglenke=2809670
  Men det virker ikke. Dersom jeg spør per objekt type går det fint, men da må jeg spørre like mange ganger som det er objekttyper, og det virker litt unødvendig...
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  @ingarpedersen Nope. Du må gjøre en spørring for hver vegobjekttype
  Ingar F Pedersen
  @ingarpedersen
  Var det jeg var redd for... Antar at det er det samme i v3?..
  Takker.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Det er samme der, ja
  stigvi
  @stigvi

  Hei. Er det riktig at jeg skal få en advarsel om at jeg ikke bruker siste datakatalog versjon når jeg sender inn til datafangst api og bruker versjon 2.18?

  2.18 er siste versjon av versjon 2 av katalogen

  vegvesen-brase
  @vegvesen-brase
  @stigvi Dette er nok et datafangst-spørsmål og ikke noe lese-api folket kan svare på. Prøv datafangst-support@vegvesen.no
  Jostein Tveit
  @josteitv
  Hei! Jeg ser at gamle kommunenummer returneres i APIet. Se f.eks. her: https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/veg?veglenke=0.06763805@1882825
  Er det planer om at APIet skal gi ut nye kommunenummer?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Nei, V2 skal bruke gamle kommunenummer
  Jostein Tveit
  @josteitv
  Takk for svar! Så det betyr at man må benytte V3 om man vil ha ut nye kommunenummer?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Ja, det er ikke tilgjengeliggjort noen god måte å gå mellom ny og gammel
  Kacper Ochmański
  @k-och
  Hi! Do you have any GraphQL endpoints? I think I've seen it somewhere on the site related to NVDB
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  NVDB API Les don't have any GraphQL endpoints. But https://www.vegvesen.no/trafikkdata/start/om-api does
  Kacper Ochmański
  @k-och
  Thank you @computerlove for fast response. How could I get road network filtered by some lat+lon rectangle?
  Kacper Ochmański
  @k-och
  Filtered - meaning limited to some area defined by lat+lon
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Kacper Ochmański
  @k-och
  Oh... I see. Thank you. Could you explain what is srid? I can't find anything on that topic except for GEOREF
  Kacper Ochmański
  @k-och
  Thank you so much, sorry for the inconvenience (I could just read the API more carefully...)