by

Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Aug 10 07:58

  vegdata on nvdb-read-api-v3-client-1.10.1

  (compare)

 • Aug 10 07:02

  computerlove on NVDB-5752

  (compare)

 • Aug 10 07:02

  computerlove on master

  NVDB-5752: Fix formatting error… Merge pull request #88 from nvd… (compare)

 • Aug 07 12:44

  havwig on datafangst-2020.1.13.0

  (compare)

 • Aug 07 12:44

  havwig on master

  Datafangst 2020-1.13.0 Merge pull request #19 from nvd… (compare)

 • Aug 07 11:23

  havwig on datafangst-2020.1.13.0

  Datafangst 2020-1.13.0 (compare)

 • Aug 05 20:27

  havwig on datafangst-2020.1.12.0

  (compare)

 • Aug 05 20:27

  havwig on master

  Datafangst 2020-1.12.0 Oppdatert for 2020-1.12.1 Merge pull request #18 from nvd… (compare)

 • Aug 05 18:59

  havwig on datafangst-2020.1.12.0

  Oppdatert for 2020-1.12.1 (compare)

 • Aug 05 09:42

  andpaas on NVDB-5752

  NVDB-5752: Fix formatting error… (compare)

 • Jul 31 10:39

  havwig on datafangst-2020.1.12.0

  Datafangst 2020-1.12.0 (compare)

 • Jul 17 07:32

  andpaas on NVDB-5736

  (compare)

 • Jul 17 07:31

  andpaas on master

  ListAttribute.getAttributeType(… Support `?inkluder_egenskaper` Merge pull request #87 from nvd… (compare)

 • Jul 16 10:49

  computerlove on NVDB-5736

  ListAttribute.getAttributeType(… Support `?inkluder_egenskaper` (compare)

 • Jul 10 07:14

  computerlove on NVDB-5458

  (compare)

 • Jul 10 07:14

  computerlove on master

  NVDB-5458: Added tidspunkt_star… Merge pull request #86 from nvd… (compare)

 • Jul 10 06:43

  andpaas on NVDB-5458

  NVDB-5458: Added tidspunkt_star… (compare)

 • Jun 30 12:36

  computerlove on NVDB-5553

  (compare)

 • Jun 30 12:36

  computerlove on master

  NVDB-5553: Added ability to exe… NVDB-5553: Refactored to use Ro… Merge pull request #85 from nvd… (compare)

 • Jun 30 11:05

  havwig on master

  Datafangst 2020-1.11.1 Tegnsetting Merge pull request #17 from nvd… (compare)

Jan Kristian Jensen
@LtGlahn
Heisann, tror denne bug'en er ny: Filtrering på manglende egenskap (egenskap.typeid=null) feiler for enum-egenskaper. Eksempel https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/532?egenskap="4707=null" returnerer 0 objekter. Dette har selvsagt følgefeil for vegkart-søk, eksempel https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@271842,7042265,14/hva:~(~(filter~(~(operator~'*3d~type_id~4707~verdi~null))~id~532))
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@LtGlahn Vet du om noen objekter som skulle kommet opp?
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove

Det er 3311533 532-objekter
Disse har enum:antall

5776:56756
5777:1178
5778:3253599

Så det er nok 4707=5778 du vil ha

https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/532.json
{
  "id": 5778,
  "kortnavn": " ",
  "kortnavnlengde": 1,
  "type": "Tekst",
  "verdi": " ",
  "sorteringsnummer": 10,
  "standardverdi": false,
  "kortnavn_brukbar": true
}
#morsomme_data_i_NVDB
Jan Kristian Jensen
@LtGlahn
Ah! Takk, overså at datakatalog-oppføringen betyr egenskapverdi 5778="" blir symbolisert slik:
image.png
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@sndrem @POJUDK Kan dere sjekke vegsystemreferanse- og geometri-problemene dere spurte om for litt siden?
Jostein Svegården
@jsvegarden_twitter
Hei, jeg tar sjansen på et spørsmål her inne. Jeg ønsker å gjøre søk på fra/til vegsystemreferanse (med meterverdi), og få returnert geometrien til vegstrekningen mellom disse punktene. Jeg har ikke noe kjennskap til api-et fra før, og sliter litt med å finne ut av dette. Kan noen gi et hint for å lede meg i riktig retning?
22 replies
Anders Påsche
@andpaas
Screenshot from 2020-06-19 15-47-30.png
Sindre Moldeklev
@sndrem
@computerlove Så ikke at du hadde skrevet til oss her, men det fungerer igjen for oss så takk for hjelpen!
@computerlove Er det noen mulighet for å sende med et url-parameter til vegkart.no som ikke viser modal for ny vegsystemreferanse? Vi har tidligere lenket fra vår løsning til vegkart.no med dyplenker for ådt og hastighet, men det virker ikke nå som alle nye brukere får en modal rett i fjeset.
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@sndrem Jeg skal si fra om ønske om å slå av splash
Sindre Moldeklev
@sndrem
Takk!
Anders Påsche
@andpaas

Er det noen mulighet for å sende med et url-parameter til vegkart.no som ikke viser modal for ny vegsystemreferanse? Vi har tidligere lenket fra vår løsning til vegkart.no med dyplenker for ådt og hastighet, men det virker ikke nå som alle nye brukere får en modal rett i fjeset.

Hei @sndrem! Jeg kan ikke se at dette har vært mulig så lenge en splash-screen har eksistert, kan dette stemme?

Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@andpaas Det har aldri vært mulig å deaktivere splash med urlparameter, nei
Anders Påsche
@andpaas
Da lager jeg en sak på det.
Sindre Moldeklev
@sndrem
Korrekt, splash er vel noe dere har kommet med i senere tid.
Anders Påsche
@andpaas
Jeg har nylig laget et rom kalt vegkart-v3. Gjerne hopp over dit for Vegkart-spesifikke spørsmål.
This version should be save to keep running for ever
Taras
@Taraskin_gitlab
@computerlove thank you, checking on that... In addition to that - having issues with: DateTime missing value for 'lestFraNvdb'on STM on validation check before calling skrive API.
Noticed yesterday, still happenning. STM, not on PROD (dkversjon - on PROD)
ulftho
@ulftho

@computerlove Legger dere ut nvdb-read-api-v3-client på artrepo?
https://artrepo.vegvesen.no/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/all-maven-repos/no/vegvesen/nvdb

Ser at det ligger noe der i fra før:
all-maven-repos/no/vegvesen/nvdb/nvdb-api-client/1.2.7/

ulftho
@ulftho
@computerlove Som Taras skriver, så returneres null på dette endepunktet https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/status
sist_oppdatert,sist_prosesserte_transaksjon når vi bruker nvdb-read-api-v3-client. Klasse StatusClient.getStatus. Er dette normalt?
ulftho
@ulftho

@computerlove en liten korreksjon: det er sist_prossesserte_transaksjon som er null. Se:
Resultat fra StatusParser.parseStatus(result):

result = {Status@21891}
lastUpdated = {LocalDateTime@21892} "2020-06-26T14:41:20.509"
lastProcessedTransaction = {TransactionId@21893} "TransactionId{taskId=null, dateTime=null}"
taskId = null
dateTime = null
datakatalogVersion = {Version@21894}

Taras
@Taraskin_gitlab

@computerlove still missing sist_prosesserte_transaksjon from https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/status :

<datagrunnlag>
<sist_oppdatert>2020-06-26T15:38:55.862</sist_oppdatert>
<sist_prosesserte_transaksjon/>
<datakatalog>
<id>871</id>
<dato>2020-05-13</dato>
<versjon>2.20</versjon>
</datakatalog>
</datagrunnlag>
<kjorende_oppgave>
<oppgave>IndexRoadObjectType(580)</oppgave>
<progresjon>4524 / 16442 (27%) </progresjon>
</kjorende_oppgave>
</status>

it is used in validation before calling NVDB skrive API from Brutus

As result - we're not able to verify if client v.1.10.0 handle PROD issue:
Error 4000: Nåværende datakatalogversjon i APIet er: 2.21
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@ulftho @Taraskin_gitlab sist_prosesserte_transaksjon is not present when the indexer has been restarted, so this is normal.
Will look into publishing the next version on artrepo as well
Taras
@Taraskin_gitlab
@computerlove yes, I remember - it was mentioned some time ago, but we noticed it few days, so looks like indexing is happening a very long time during working hours which is critical as we depend on NVDB services... UPD: https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/status - sist_prosesserte_transaksjon still missing
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Will look into saving the information so it's always present
Taras
@Taraskin_gitlab
It would be nice, because validation/update (skrive API) do not work in Brutus (on STM)
Taras
@Taraskin_gitlab

https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/status

{
 "datagrunnlag": {
  "sist_oppdatert": "2020-06-30T09:31:33.639",
  "sist_prosesserte_transaksjon": {},
  "datakatalog": {
   "id": 871,
   "dato": "2020-05-13",
   "versjon": "2.20"
  }
 },
 "kjorende_oppgave": {
  "oppgave": "IndexRoadObjectType(810)",
  "progresjon": "5147 / 40423 (12%) "
 }
}

Empty:
"sist_prosesserte_transaksjon": {},

bjosor
@bjosor
Hei. Jeg tester henting av enkelte vegobjekttyper fra https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3/vegobjekttyper, og har et problem med at https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3/vegobjekttyper/3 kommer tilbake i xml format selv om alle de andre kommer tilbake i json. requesten jeg bruker inneholder Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v3-rev1+json, som så vidt jeg forsto skal gi json format tilbake. Noen ide om hva som foregår her?
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@bjosor Har du en clientid, requestid eller tidspunkt?
bjosor
@bjosor
jeg har en Date: Wed, 01 Jul 2020 10:51:33 GMT og en X-REQUEST-ID: d097dd22-8d2f-8965-7e6a-b1adab015446 Hvis det hjelper
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Den ser slik ut på vår side
2020-07-01T12:51:33,055+0200 TRANSID="d097dd22-8d2f-8965-7e6a-b1adab015446" CLIENT="" USER_AGENT="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36" REQUEST_PATH="/vegobjekttyper/3" QUERY_PARAMS="" ACCEPT="text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
Om du vil ha json i nettleser kan du legge på .json. Anbefaler også bruke https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no i stedet for https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3/
https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/3.json
bjosor
@bjosor
Det ser ut som jeg faktisk sendte den til https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/. Det fikset seg når jeg byttet over til https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/
xorfindude
@xorfindude
Hei, har litt problemer med å teste registrering av nye objekter i dockeren til NVDB-API-skriv og tar sjansen på å spørre her.
Jeg har en klient som skal kunne registrere nye vegobjekter med koordinater som bruker API-les til å hente ut veglenkesekvens og relativ posisjon før det lagres. F.eks sendes en GET request "https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/posisjon?lat=60.453133581644856&lon=5.496082305908204", deretter henter jeg ut feltene "vegelenkesekvensid" og "relativPosisjon" og setter dem inn i et objekt som skal registreres. Registrering blir avvist og kontrollpanelet rapporterer valideringsfeil med kode UKJENT_VEGLENKESEKVENS og med meldingen "Vegobjektet er stedfestet på veglenkesekvens 805481 som ikke finnes". Er det noen forskjeller/mangler i dockeren i forhold til API-les? Eller bruker jeg feil velenkesekvensid? På forhånd takk hvis noen tar seg tid.
EDIT: La inn riktig veglenkesekvensID i forhold til request
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@xorfindude når du starter Skriv lokalt med Docker lagres det kun i en lokal database. For å faktisk lagre noe må du bruke Skriv i et faktisk miljø
xorfindude
@xorfindude
@computerlove takk for svar! Kjenner til konseptet med Docker men tenkte i hovedsak på om innholdet i datasettet til den lokale databasen stemmer uoverens med data man kan hente fra https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/ ettersom jeg ikke klarer å registrere objekter med IDer som jeg leser ut derifra. Var ikke klar over at det var forskjellige rom for les og skriv, skal ta spørsmålet videre i det andre rommet.
Dag M
@monsendag

Hei :) Ref https://datakatalogen.vegdata.no/581-Tunnel

Finner ingen tunnelobjekter som har fått påført egenskapen Eier. Kan det stemme?

image.png
Anders Påsche
@andpaas

@monsendag:

Kan bekrefte at ingen Tunnel-objekter har en verdi på egenskapen Eier. Dette er en egenskap som nylig ble innført for vegobjekttypen Tunnel, og det er derfor ingen data lagt inn på denne egenskapen.

Se https://www.vegdata.no/datakatalogen/datakatalogversjoner/v221/ under overskriften "Eier – vedlikeholdsansvarlig".
For å finne versjonslogg for tidligere og fremtidige versjoner av Datakatalogen, se http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/.

jongr
@jongr
Jeg er imponert over det dere får til med NVDB-API-et, og jeg ser på https://nvdbapilesv3.docs.apiary.io/#introduction/ratelimiter at dere har innført en mekanisme for rate limiting på NVDB-API-et. Har du noe mer info om den – eksempelvis: er det brukt et rammeverk av noe slag, og i så fall hvilket?
jongr
@jongr
(litt klønete å ikke adressere noen med spørsmålet - kanskje du kan hjelpe meg, @computerlove ?)
Anders Påsche
@andpaas

@jongr

Rammeverket som er brukt for ratelimiteren er Resilience4j: https://resilience4j.readme.io/docs/ratelimiter
Leter du etter annen info enn det som står der og i vår doc er det bare å spørre.

Takk for hyggelig tilbakemelding, jeg skal viderebringe den!

jongr
@jongr
@andpaas Takk!
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
1 reply