Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Jan 14 14:43

  magnusoy on master

  Updated API Skriv changelog up … (compare)

 • Jan 14 14:41

  magnusoy on master

  Updated API Skriv changelog up … (compare)

 • Jan 14 10:21

  mariasoleim on leveranse-2021-1.1.0

  (compare)

 • Jan 14 10:21

  mariasoleim on master

  Update datafangst.md Update datafangst.md Update datafangst.md and 1 more (compare)

 • Jan 14 10:09

  mariasoleim on leveranse-2021-1.1.0

  Update datafangst.md (compare)

 • Jan 13 17:54

  mariasoleim on leveranse-2021-1.1.0

  Update datafangst.md (compare)

 • Jan 13 12:38

  mariasoleim on leveranse-2021-1.1.0

  Update datafangst.md (compare)

 • Jan 13 07:18

  computerlove on master

  2021.1.0 (compare)

 • Jan 08 10:28

  mariasoleim on datafangst-2021.1.0.0

  (compare)

 • Jan 08 10:28

  mariasoleim on master

  Update datafangst.md Update datafangst.md Merge pull request #23 from nvd… (compare)

 • Jan 08 08:07
  computerlove closed #76
 • Jan 07 11:21
  NKAmapper opened #102
 • Jan 05 12:35

  mariasoleim on datafangst-2021.1.0.0

  Update datafangst.md (compare)

 • Jan 05 12:05

  mariasoleim on datafangst-2021.1.0.0

  Update datafangst.md (compare)

 • Jan 04 09:36

  vegdata on nvdb-read-api-v3-client-1.15.0

  (compare)

 • Jan 04 09:34

  computerlove on nvdb-read-api-v3-client-1.15.0-alpha

  (compare)

 • Dec 29 2020 11:28

  computerlove on NVDB-6376

  (compare)

 • Dec 29 2020 11:28

  computerlove on master

  NVDB-6376 pagination of Street Merge pull request #101 from nv… (compare)

 • Dec 28 2020 13:42

  computerlove on NVDB-6376

  NVDB-6376 pagination of Street (compare)

 • Dec 22 2020 13:36

  torand on master

  Updated API Skriv changelog up … (compare)

Taras
@Taraskin_gitlab
Hi, getting 400 error in response on request: https://nvdbapiles-v3.test.atlas.vegvesen.no/omrader/fylker?inkluder=alle
STM env
3 replies
Peder Langdal
@LangdalP

Heisann. Eg brukar NVDB for å hente ut trafikkmengdeobjekt via java-klient. Tidlegare har det vore tilfelle at alle desse har hatt RoadObject -> segments[] -> roadSysRef -> section satt til ein verdi. No køyrde eg denne uthentinga på nytt, og opplever at section er null. Er dette forventa? Eg har med to screenshots som viser "problemet" samt vebobjektId m.m.

Vegobjekt: https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZdkdZjCpV8B48TnLlaslOLCVpajME9TTk
Segmentet der section er null: https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZlkdZ9UMT9AQ5kN7v8g8o8DA2w0NTY7Q7

4 replies
Taras
@Taraskin_gitlab

Hey,
according to the https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/

retningstring
example: MED
Om objektet er stedfestet med eller mot lenkeretning

Enum:
[ MED, MOT ]

 • can it contain something different?

Got an exception:

Caused by: java.sql.SQLException: ORA-12899: verdien er for stor for kolonnen "BRUTUS"."VEGREFDATA"."RETNING" (faktisk: 4, maksimum: 3)

020-10-01 00:46:37,379 uuid="7fe5a827-ef89-4b2e-91f2-44cf162b0825"        user="N/A"    evt="FEIL:"        message="Oppdatering av VegRefData feilet"
7 replies
Taras
@Taraskin_gitlab

BTW, it would be very useful to have in no.vegvesen.nvdbapi.client.model.Direction enum one more method:

public String getApiValue() {
    return apiValue;
  }

, similar to LocationalType or SpatialType enums

3 replies
krimjo
@krimjo
Full indeksering starter nå i STM
Peder Langdal
@LangdalP

Heisann med sveisen!
I går dreiv eg å henta ut trafikkmengdeobjekt for alle riksvegar via Java-klienten. Eg køyrde programmet mitt ein del gonger og observerte at den totale lengden veg kunne variere ganske drastisk mellom køyringar. Her er antal kilometer med veg for kvar køyring:

 • 10286.183671561386 km
 • 7534.98141968181 km
 • 6526.802729395468 km
 • 10286.149466227213 km
 • 210.47337508706784 km
 • 10286.148208214528 km

Ser ut til at eg ikkje nødvendigvis får alle trafikkmengdeobjekta ved kvar køyring. Kva er årsaken til det?

6 replies
sivstu
@sivstu

Hei,

hvis man gjør dette kallet: https://nvdbapiles-v3.test.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/99?srid=4326&inkluder=lokasjon&vegsystemreferanse=FV864S2
og ser på objektet med id: 204249035 så har det åtte vegsystemreferanser der objektet er stedfestet.

Hvis man gjør dette kallet: https://nvdbapiles-v3.test.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/99/204249035
så ser man at vegsystemreferansene der objektet er stedfestet på er slått sammen og har fra_meter 0 og til_meter 2997.371.

Er det, eller kan det bli, en mulighet for å få slått sammen sammenhengende vegsystemreferanser også for kall tilsvarende det første?

I tillegg i det andre kallet så har objektet med id: 204249035 fått en stedfesting på strekning 1 fra_meter 3168.287 og til_meter 3168.315 som jeg ikke helt forstår hvor kommer fra, men det er en annen sak.

2 replies
ulftho
@ulftho

Hei. Vi har en nattlig jobb i Brutus som kopierer vegsystemreferanser fra NVDB med endepunktet: veg/batch
Vi bruker NVDB Java klient versjon, nvdb-read-api-V3-client versjon 1.11.2.

Når vi gjør kall mot:
roadPlacementClient.getRoadPlacementsInBulkFromReflinks(refLinkRequests1, Projection.UTM33);
Så får vi følgende feil i ATM-miljøet:

2020-10-12 00:00:43,149 uuid="94e811c1-d46d-4827-94f8-97e9f22d4c3f" user="N/A" evt="FEIL:" message="Oppdatering av VegRefData feilet"
no.vegvesen.nvdbapi.client.exceptions.ClientException: HTTP error 504:
Error 504: Server did not respond correctly <html><body><h1>504 Gateway Time-out</h1>
The server didn't respond in time.
</body></html>
at no.vegvesen.nvdbapi.client.clients.JerseyHelper.parseError(JerseyHelper.java:67) ~[nvdb-read-api-v3-client-1.11.2.jar:1.11.2]

Ser i dokumentasjonen, og der står det:
"Ratelimiter
API-et implementerer en ratelimiter for å forhindre overbelastning. Denne opererer med tre parametere: Tidsvindu-størrelse, antall kall og timeout.
Tidsvindu: Angir hvor lenge mellom hver gang API-et tilbakestiller tellingen på antall kall.
Antall kall: Tillatt antall kall i hvert tidsvindu fra en enkelt klient. Enkeltklienter skilles på IP-adresse.
Timeout: Hvor lenge en request kan stå i kø og vente på et ledig tidsvindu før den blir kastet ut med en 429 - Too Many Requests.
Standardverdier for disse parametrene er henholdsvis 2000/100/2000, altså 100 kall per tidsvindu på 2000 millisekunder, eller gjennomsnittlig 50 kall/sek, med en timeout tilsvarende ett tidsvindu. Disse verdiene kan endres for å forhindre overbelastning i perioder med generell høy last.

Overbelastning
Dersom det er mye last, som ikke trigger HTTP 429 som over, vil kall som ikke er behandlet innen rimelig tid (~25s) avbrytes med HTTP 503 og melding Behandlingen av forespørselen kunne ikke fullføres innen rimelig tid.."

Hva kan vi gjøre for å hindre at dette skjer?

8 replies
POJUDK
@POJUDK
SSL spørgsmål - I mit produktions miljø har jeg et kald til https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no. Dette kald er begyndt at fejle med en SSL fejl. Det kan jo have mange årsager, men jeg vil lige spørge om der er sket ændringer i jeres miljø vedrørende denne url som kunne have betydning for SSL connection.
6 replies
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Reindeksering startet i STM
Taras
@Taraskin_gitlab

Hi there. It looks like java-client library now available on https://artrepo.vegvesen.no/artifactory/list/nvdb-vegdata/no/vegvesen/nvdb/nvdb-read-api-v3-client/1.13.1/
But, still, I can't pull it using maven:

Caused by: org.eclipse.aether.resolution.DependencyResolutionException: Could not find artifact no.vegvesen.nvdb:nvdb-read-api-v3-client:jar:1.13.1 in central (https://artrepo.vegvesen.no/artifactory/libs-release)

Has anybody configured SVV Artrepo for pulling NVDB API artifacts from there?
P.S. I've used recommended configuration provided for Maven settings.xml and rest of the artifacts pull well.

Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
8 replies
Taras
@Taraskin_gitlab

NVDB les API:
STM
java-client-library v.1.11.2
Exception:

2020-10-15T11:25:55,837+0200 level=ERROR  uuid="a39d49d4-b003-4b12-aff3-2c3bcd0d7dcf"  user="tarbuh"  evt="FEIL:"  message="Systemfeil. Kontakt systemadministrator"
java.lang.RuntimeException: Error processing 
{"id":1002101480,"navn":"Kongsvinger","nummer":3401,"kartutsnitt":{"wkt":"POLYGON ((325162.84 6652316.2, 325162.84 6698791.51, 363715.31 6698791.51, 363715.31 6652316.2, 325162.84 6652316.2))","srid":5973},"senterpunkt":{"wkt":"POINT Z(346029.41 6675553.86 0)","srid":5973},"vegobjekt":{"id":1002101480,"type":946,"href":"https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/946/1002101480"}}
  at no.vegvesen.nvdbapi.client.gson.GsonUtil.lambda$rt$9(GsonUtil.java:231)
  at java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:193)
  at java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:193)
  at java.util.ArrayList$Itr.forEachRemaining(ArrayList.java:901)
  at java.util.Spliterators$IteratorSpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:1801)
  at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:482)
  at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:472)
  at java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:708)
  at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
  at java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:566)
  at no.vegvesen.nvdbapi.client.clients.AreaClient.getMunicipalities(AreaClient.java:62)

https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/946/1002101480 - works fine

7 replies
Taras
@Taraskin_gitlab

One more thing...
https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/60/statistikk?segmentering=true&fylke=54

<errors>
<error>
<code>4002</code>
<message>Ukjent fylke: 54</message>
<help_url>https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegobjekter</help_url>
</error>
</errors>

54 - Troms og Finmark

1 reply
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Det er datainkonsistens i STM. Forventer at det løser seg i løpet av helga
1 reply
Olav Dahl Solstad
@olav89
I openapi.yaml mangler det en a under veglenke -> discriminator -> mapping: DETALJERT: '#/components/schemas/veglenke-detljert'
1 reply
Christopher
@choffa
Finnes det funksjonalitet i for å sjekke om metreringsretningen til en veg eller veglenke har blitt endret, og evt. når? Har historisk trafikkdata angitt i.f.t. metrering slik den var da, men fikk beskjed om at denne kan ha blitt endret.
17 replies
Jens Erik Thyholdt
@jethy57
Hei! Har oppdaget et avvik mellom TEST API og PROD for oppslag på vegreferanse. Sjekk https://nvdbapiles-v3.test.atlas.vegvesen.no/veg?vegsystemreferanse=RV41S3D1M6500 kontra https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/veg?vegsystemreferanse=RV41S3D1M6500 som gir ulike resultat. PROD er riktig heldigvis, men dumt når vi tester..
5 replies
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Vi har problemer med maskineriet, så oppdaterte data vil ikke være tilgjengelig før i morgen
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Transaksjonshåndtering vil være ajour i løpet av dagen
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
I UTV og STM vil det bli nedetid i dag siden det er noen databaser som skal flyttes til ny infrastruktur
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Nå er prod ajour
Joakim Gyllenskepp
@joakimgy
Hei! Vi bruker dette API https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Posisjon/get_posisjon
Informasjonen om hva responsen innholder er ikke så tydlig på alle felter. Vil strekning altid finnes i vegsystemreferanse for bilveier (minus privat- og skogsvei)? Og hvilke felter finnes i strekning? (jeg finner det ikke i dokumentasjonen som jeg lenket til). Og hva skjer med kortformen hvis det ikke finnes en strekning?
3 replies
Bendik Solheim
@bensolh_gitlab
Prod: Mulig mangelfulle data på vegsystemreferanse.
Eksempelvis https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/veg?veglenkesekvens=0.9@249550
Virker som det gjelder alle oppslag innenfor disse tre (915 vegsystem):
1003151943
1002124910
1002319708
3 replies
Stian Soberg
@StianSoberg_gitlab
Heisann. Jeg er en ny programmerer som prøver meg litt på Lese api'et v3. Jeg prøver og lese en XML response men applikasjonen min vil ikke. Etter mye analyse ser det ut som feilen ligger i XML formatet for første linje sier ikke noe om xml fila. En tilsvarende fil som jeg klarer og lese inneholder "xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RoadInfoServiceContracts" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance". Lese api xml'en inneholder ikke denne informasjonen. Finnes det noen måte og påvirke resultatet fra: https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/posisjon?nord=6687762&ost=214858
1 reply
Geir Sande
@geirsande
Hei. Er NVDB Les i STM under oppdatering? Tjenesten svarer, men ikke med noen fornuftige data. Ser ut til å virke i ATM og PROD. https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/posisjon?ost=268485&nord=6650460
4 replies
ulftho
@ulftho

Hei. sendte nettopp et endringssett til NVDB til: https://nvdbapiskriv.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett
Og det ble prosessert vellykket/Utført.
Men finner ikke objektet igjen i: https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/60/1011511659

<errors>
<error>
<code>4016</code>
<message>Feature 1011511659, version null of type 60 gone!</message>
<help_url>https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/</help_url>
</error>
</errors>

4 replies
Daniel Piacek
@danielpiacek

Hello eveyone.
First and foremost big thanks for creating and maintaining this API with so rich data. I started lately to explore vegobjekter . I was wondering about how the historical data is taken care of. According to info here: https://api.vegdata.no/om_nvdb.html one can only query currently valid objects. I have tried to play with alle_versjoner=true option, but I am still struggling to understand this versioning.
Take Fartsgrense (105) as an example. There is an object with two inputs (versions) in metadata. One version has startdato and sluttdato, end the second version has startdato (same as sluttdato of previous version) and missing sluttdato. If one checks egenskaper for these two versions, both are identical with exactly the same 'Gyldig fra dato' (5127). So my questions are:

 • For a given object, what are the reasons that a new version is created? I would understand change in its attributes to be such a reason.
 • If a given object in fetched batch of objects has only one occurence with sluttdato, does that mean that this object has terminated its existence, or can its newer version occur in some of the next batches?
 • Question related to the previous one. Does the history include also pure historical objects (i.e. objects which are not existent anymore), or only historical versions of currently valid objects?

Hope I expressed my thoughts clearly. Looking forward for any information. Thank you

5 replies
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Dersom noen ennå bruker apilesv3.atlas.vegvesen.no må de endre til nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no innen 20. november.
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
nvdbapiles-v3.test vil være nede litt på grunn av database-migrering
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Om i er heldige er det kun /transaksjoner som vil være nede
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Samme jobben kommer til å gjøre i prod på søndag fra klokken 12. Vi prøver holde alt kjørende, men kan hende det ikke er mulig
Sindre Moldeklev
@sndrem
Hei, vi ser at private veger ikke lenger får returnert strekninger. Er dette en endring i API'et vi ikke er klar over, eller er det en uheldig bug?
5 replies
Taras
@Taraskin_gitlab
Hi, our scheduled job managed to get 503/504 errors from lese API, perhaps because of too high load. What are the requirements for not getting such issues?
2 replies
Jostein Tveit
@josteitv
@computerlove Vil https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3 fortsatt fungere? Er det satt en dato for når denne URL'en slutter å fungere?
2 replies
Jan Kristian Jensen
@LtGlahn
Heisann, vi lurer på ytelse på spørringer etter kartutsnitt versus polygon. Er det avgrensninger eller hensyn (f.eks. til størrelse) som vi bør tenke på før vi implementerer en generell funksjon i arcgis for å hente vegobjekter og segmentert vegnett innafor polygon?
2 replies
HansAtAvinet
@HansAtAvinet
Hei. Vi kjører periodevise oppdateringer med alle_versjoner=true av mange forskjellige vegobjekttyper , slik at vi får inn alle endringer. Vi har litt problemer med Vegreferanse (532), hvor det er veldig mange endringer. Selv om området vårt inneholder ca 160 000 vegreferanser kom det i løpet av forrige måned inn over 200 000 endringer. Er dette på grunn av noe batch-oppdateringer dere har holdt på med i løpet av denne perioden, eller kan vi forvente at det vil være slik fremover for dette temaet?
2 replies
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Les har noen dataproblemer, responser lukkes før de er ferdige. Forventer det er ok i ettermiddag
Jens Erik Thyholdt
@jethy57
Hei! Mulig dette er kommentert tidligere, men er det nå greit å benytte en større paging størrelse enn 100 for nedlasting av vegobjekter?
2 replies
Olav Dahl Solstad
@olav89
Finnes det xsd-filer for leseapiet?
4 replies
Taras
@Taraskin_gitlab
Hi, is https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no down?
Getting initialization errors and response with body:
 <body>
  <div>
   <h1>Application is not available</h1>
   <p>The application is currently not serving requests at this endpoint. It may not have been started or is still starting.</p>

   <div class="alert alert-info">
    <p class="info">
     Possible reasons you are seeing this page:
    </p>
    <ul>
     <li>
      <strong>The host doesn't exist.</strong>
      Make sure the hostname was typed correctly and that a route matching this hostname exists.
     </li>
     <li>
      <strong>The host exists, but doesn't have a matching path.</strong>
      Check if the URL path was typed correctly and that the route was created using the desired path.
     </li>
     <li>
      <strong>Route and path matches, but all pods are down.</strong>
      Make sure that the resources exposed by this route (pods, services, deployment configs, etc) have at least one pod running.
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </body>
1 reply
AFSHIN ALAVI
@iCode18
Hei, Ny her og ganske fersk med API generelt.
Jeg ville ta å teste vegdata APIet og lurte på om jeg må ha en brukernavn og passord?
har lest vegdata.no men synes det var ikke helt klart hvordan man skal ta i brukt dette APIet
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@iCode18 Du trenger i utgangspunktet ikke bruker. Kun dersom du skal ha tilgang til skjermede data.
Du bruker APIet ved å gjøre http-kall mot de endepunktene du skal hente data fra. Eller bruke java-klienten (https://github.com/nvdb-vegdata/nvdb-api-client)
AFSHIN ALAVI
@iCode18
Takk
NKA
@NKAmapper
En del veier henger ikke sammen fordi start/sluttnode ikke har samme id i punktet for tilknytning mellom to eller flere veier. Dermed henger ikke veinettet sammen. Eksempler: Segmentene 2077282-1-2 og
2466615-1-2. Er dette feil i databasen, eller kan det være et problem i api'et?
2 replies
iinus
@iinus
Heisann! Jeg jobber på vegbilder og ønsker å implementere søk på vegsystemreferanser. F.eks. hvis brukeren skriver inn "RV2" så skal den få en liste med vegsystemreferanser som matcher dette tilbake. Går dette an å få ut av API'et, eller eventuelt legge til? Har sett på vegkart, men slik jeg forstår det så finner den bare alle vegsystemreferanser innenfor et gitt geografisk område.
4 replies
Jens Erik Thyholdt
@jethy57
Er alle geometrier nå single line eller point?