Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Jan 23 10:18

  hansog on NVDB-4591

  NVDB-4591: Moved route segments… (compare)

 • Jan 23 10:04

  hansog on NVDB-4591

  NVDB-4591: RouteOnRoadNet has B… (compare)

 • Jan 22 14:03

  hansog on NVDB-4591

  NVDB-4591: Route has its own ro… (compare)

 • Jan 22 08:14

  havwig on master

  Release 2019.8.1.6 Merge pull request #7 from nvdb… (compare)

 • Jan 21 13:42

  havwig on datafangst-2019.8.1.6

  Release 2019.8.1.6 (compare)

 • Jan 21 12:41

  hansog on NVDB-4591

  NVDB-4591: Added test RoutePars… NVDB-4591: Return only one resu… (compare)

 • Jan 16 08:50

  krimjo on master

  Avoid NPE on section without se… (compare)

 • Jan 14 14:26

  computerlove on master

  2020.1.0 (compare)

 • Jan 14 11:16

  vegdata on nvdb-read-api-v3-client-1.4.0

  (compare)

 • Jan 14 08:42

  computerlove on master

  RoadPlacement.municipality was … (compare)

 • Jan 13 12:10

  computerlove on master

  SegmentedLink.linkType, .detail… (compare)

 • Jan 13 11:13

  computerlove on master

  RefLinkRequest.id (int) -> link… (compare)

 • Jan 10 10:20

  hansog on NVDB-4590

  (compare)

 • Jan 10 09:41

  computerlove on master

  RoadSysRefRequest.roadCategory,… (compare)

 • Jan 10 09:07

  computerlove on master

  RefLinkRequest.id (int) -> link… (compare)

 • Jan 09 18:21

  computerlove on nvdb-read-api-v3-client-1.4.0-alpha

  (compare)

 • Jan 09 17:43

  computerlove on master

  RefLinkRequest.id (int) -> link… (compare)

 • Jan 08 15:27

  vegdata on nvdb-read-api-v3-client-1.3.0

  (compare)

 • Jan 08 15:26

  computerlove on master

  release.sh (compare)

 • Jan 08 15:25

  computerlove on master

  release.sh (compare)

Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Egenskapene skal i utgangspunktet komme ut som de er i NVDB, men skal registrere det som et ønske.
Skal undersøke utlistingen av segmenter.
NKA
@NKAmapper
Takk! Kan selvfølgelig konvertere fra UTM til WGS84, men trodde hensikten med å ha WGS84 som opsjon var å slippe slik konvertering.
NKA
@NKAmapper
Nesten spørsmål er om 23 Vegbom: Det ser ut til at de fleste vegbommene vises som knyttet til nærmeste "hovedvei" i stedet for den veglenken der bommen faktisk befinner seg
Denne bommen er knyttet til lenke 121446, mens den faktisk står på nabolenken 2729103, dermed blir det vanskelig å vise den på riktig sted. Også koordinaten er feil
Bommen vises derimot riktig på vegkart.no og på Kartverkets WMS, så det må finnes en måte å få den knyttet til 2729103
Har samme type problem med en del 174 Gangfelt
NKA
@NKAmapper
Btw, dette er for konvertering til OpenStreetMap
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Kult!
Skal se om vi finner noen som kan svare på det
NKA
@NKAmapper
Supert
Jan Kristian Jensen
@LtGlahn

.
@NKAmapper

Et annen sak: Vegobjekt 60 Bru leverer segmenter både over og under broen. Hvordan kan jeg skille de to (over/under) fra hverandre?

Vi PLEIDE bruke sideposisjon til dette. Ved å føye parameter inkluder=vegsegmenter eller inkluder=alle skal du få ut mer detaljer. Her pleide sideposisjon stå sammen med veglenkeId og startposisjon/sluttposisjon.

Jan Kristian Jensen
@LtGlahn

@computerlove Hverken V2 eller V3 inkluderer sideposisjon for dette objektet. Det gjorde det før - det er denne brua jeg alltid har brukt som eksempel på hvordan du kan skille kommuanvegen under brua fra fylkesvegen oppå brua

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3/vegobjekter/60/272765964/1.json?inkluder=vegsegmenter

Jan Kristian Jensen
@LtGlahn

@NKAmapper Vi har mye eldre data i NVDB, gjerne fra tiden før vi begynte å måle inn fysisk posisjon med GPS (eller GNSSS, som det heter på fint). Objekter uten såkalt "egengeometri" (geometri som en egenskap, f.eks geometri, punkt) får avledet sine koordinater fra veglenka.

I tillegg har vi ønsket om at utstyr som driftes som en del av fylkesvegen stedfestet på den veglenka som er fylkesveg - ikke privat/kommunal gangveg, innkjørsel etc. Hvis vi ikke gjør det slik så ville ikke denne bommen komme med i inventaroversikten vegbommer på dette kontraktsområdet (evt vegbommer på denne fylkesvegen).

NKA
@NKAmapper
@LtGlahn Vegbom: Takk for info. Løser problemet ved å bruke 607 Vegsperring i stedet.
Har samme type utfordring med Gangfelt som har posisjon V eller H. Tror jeg bare for ignorere dem og bruke de som har posisjon M.
NKA
@NKAmapper
Broer: Jeg tror problemet blir løst dersom Medium kan inkluderes i api'et, ikke bare for segmentert vegnett men også for vegobjekt.
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@LtGlahn /vegobjekter/60/272765964/1 Såvidt jeg kan se har ikke stedfestingene for dette objektet noen sideposisjon
Svein Hallsteinsen
@svein-hallsteinsen
hei, tunnel-applikasjonen vår får plutselig ingen tunneler når vi spør NVDB API V3 i UTV. Har det blitt gjort noen endringer nylig? Vi bruker java APIet mot https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v3, RoadObjectClient.getRoadObjects(581, ...). Vi får en tom liste tilbake
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Rart, det var det tomt ja.
Svein Hallsteinsen
@svein-hallsteinsen
https://www.test.vegvesen.no/nvdb/api/v3 ser ut til å ha tunneler da
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Det var fordi vi testet noe
Svein Hallsteinsen
@svein-hallsteinsen
ok, bør vi bruke https://www.test.vegvesen.no/nvdb/api/v3 i stedet?
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Det vil alltid være mer stabilt der, ja
Svein Hallsteinsen
@svein-hallsteinsen
ok vi switcher til test lokalt, på UTV miljøet vårt i Atlas har vi satt opp til at vi bruker NVDB UTV da, vil dataen komme tilbake etterhvert?
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Ja, 581 er allerede tilbake.
Svein Hallsteinsen
@svein-hallsteinsen
supert, takk
Jan Kristian Jensen
@LtGlahn

@LtGlahn /vegobjekter/60/272765964/1 Såvidt jeg kan se har ikke stedfestingene for dette objektet noen sideposisjon

@NKAmapper Dette objektet her er hva jeg har brukt som eksempel på hvordan du skiller de ulike typer stedfesting fra hverandre, nettopp for å skille kommunalveg under Bjørndalsbrua (Trondheim) fra fylkesvegen oppå. "Noen" har korrigert vekk / slettet denne stedfestingen i NVDB-databasen, i følge @computerlove . Jeg begriper ikke hvorfor, det gir null mening og førstemann på mistenktlista er nettopp den fagapplikasjonen som var VELDIG opptatt av at denne bruken av sideposisjon "krysser" fungerte korrekt.

Må grave litt mer, for dette var innmari snålt...

NKA
@NKAmapper
Ok, takk for graving. Ellers tror jeg dette kan løses ved å ta med Medium i api'et
NKA
@NKAmapper
En annen sak: Det forekommer en god del veldig korte veibiter i det segmenterte vegnettet, bare noen centimeter lange. Eksempler: 2177784-2-3, 122395-32-9, 122632-3-2. Alle disse har overlapppende/identisk superstedfesting med naboen, som skaper en del problemer når vegobjekter skal flettes inn i vegnettet. Hva slags segmenter er dette? Og må de være der som egne segmenter?
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Tipper det henger sammen med at det mangler segmenter for detaljerte lenker.
Fiksen for det er i ATM nå, så kommer forhåpentligvis i prod i neste uke
NKA
@NKAmapper
Flott, men disse segmentene var fra ATM
Og segmentene som manglet i Prod, men som er i ATM, mangler fremdeles vegsystemreferanser i ATM
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Skjønner ikke hvorfor disse segmentene eksisterer. Skal undersøke
NKA
@NKAmapper
Supert! Og ellers, når de manglende segmentene kommer på plass, så er det viktigste for oss å få Medium med i det segmenterte vegnettet. Da er mye gjort og det vil være mulig å starte en ordentlig testing her.
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
I tilfellet med små segmenter: Vi har startet på å klippe superstedfestingen rett
NKA
@NKAmapper
Flott
Lena Shvets
@Lainy_gitlab
Hei, hvordan kan jeg se hvilke objekter jeg har rettighet til å redigere som innlogget bruker?
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@Lainy_gitlab kommentar fra Tore på https://gitter.im/nvdb-vegdata/api-skriv-v3 i går API Skriv har ingen offisiell API for å levere rettigheter p.t.
Lena Shvets
@Lainy_gitlab
Er det til å forstå at api-skriv har også Get-metoder som vi kan bruke? Betyr det også at alle innloggede brukere kan redigere alle vegobjekter?
Jeg har stilt dette spørsmål i Gitter for api-skriv også nå..
NKA
@NKAmapper
Hvorfor er noen konnekteringslenker type DETALJERT i stedet for type KONNEKTERING eller DETALJERT_KONNEKTERING? Det er vrient å identifisere dem som konnekteringslenker. Eksempel: 2604920-2-6
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Kan dessverre ikke gi deg noen annen forklaring enn at det er lagret i NVDB :/
NKA
@NKAmapper
Ok :)
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
Det er veldig mange eksempler på virkelig rare/opplagt feil data i NVDB...
Marvin Bredal Lillehaug
@computerlove
@NKAmapper fant du ut at veglenka har feil type ved å se på den, eller klarer du detektere det i importen?
Om du detektere det kan du sende oss en liste, så kan vi kanskje få kjørt noen rettescript.
NKA
@NKAmapper
Klarer ikke detektere, derfor spørsmålet. Jeg vil helst koble sammen konnekteringsbitene med lenkene som de hører til, men her gikk det ikke. Finner dem manuelt ved å se igjennom lenker med bare to punkter i geometrien
Ser ut som de kanskje opptrer der to litt større veier møtes, f.eks. E18-krysset i Sandvika
Én kategori er mulig å finne: Dersom type=DETALJERT og typeVeg=Rampe så er det en konnektering
NKA
@NKAmapper
Men den kategorien kan jo identifiseres, så ok