Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Jan 30 10:13

  noraroxette on master

  Modified vegkart.md, removed re… Modified vegkart.md, added rele… (compare)

 • Jan 30 08:30

  noraroxette on master

  Added space (compare)

 • Jan 27 08:34

  mariuskaa on master

  Update vegkart.md (compare)

 • Jan 27 08:28

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, added rele… (compare)

 • Jan 24 10:59

  hansog on NVDB-10579

  NVDB-10579 "tidspunkt" -> "tran… (compare)

 • Jan 20 14:10

  hansog on NVDB-10579

  NVDB-10579 Added param type NVDB-10579 Added TransactionSta… Merge remote-tracking branch 'o… and 6 more (compare)

 • Jan 20 14:10

  hansog on NVDB-10579

  (compare)

 • Jan 16 08:18

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, added rele… (compare)

 • Jan 08 13:08

  hansog on NVDB-10579

  Revert "NVDB-19579 TransactionS… (compare)

 • Jan 08 12:59

  hansog on NVDB-10579

  NVDB-19579 TransactionStatus at… (compare)

 • Jan 07 23:52

  hansog on NVDB-10579

  Fixed length deserialization fo… Merge pull request #122 from nv… Updated Quality.Visibility enum and 2 more (compare)

 • Jan 07 12:59

  hansog on NVDB-10579

  NVDB-10579 Added param type NVDB-10579 Added TransactionSta… (compare)

 • Jan 05 07:47

  SanderPett on master

  Update APILESV3.md (compare)

 • Jan 02 14:01

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, added rele… (compare)

 • Dec 21 2022 08:43

  mariuskaa on master

  Updated Quality.Visibility enum (compare)

 • Dec 08 2022 12:45

  noraroxette on master

  Added 2022.6.6-HOTFIX manually,… (compare)

 • Dec 08 2022 12:39

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, removed re… (compare)

 • Dec 08 2022 12:10

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, added rele… (compare)

 • Dec 07 2022 11:49

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, added rele… (compare)

 • Dec 07 2022 11:48

  vegdata on master

  Modified vegkart.md, added rele… (compare)

bojanmilojkovic77
@bojanmilojkovic77
Hei, kan den plugin for QGIS 2.0 virke for QGIS3.0 også? Kommer data fra API-les v3 i den plugin?
1 reply
Torgeir Thoresen
@torgeir

Hei! Lenken til håndboken fra dokumentasjonssiden for les v3 er død https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/

Hvordan vegnettet er bygd opp er beskrevet i Håndbok V830

1 reply
Tobias Andersen
@turbolego
1 reply
Geir Sagberg
@geirsagberg
Hei! Vi jobber med å lese inn hele vegnettet i Saga, og har noen antagelser vi skulle ha fått bekreftet/avkreftet rundt veglenker (vi bruker endepunktet for segmenterte veglenker, inkludert historiske veglenker):
 • Vi ser at det kommer et felt "referanse" som består av <veglenkesekvensid>-<veglenkenummer>-<segmentnummer>; stemmer det at dette feltet er unikt? dvs, det finnes ikke to veglenker med samme "referanse"?
 • Kan det skje at f.eks. startDato endres (fordi man skrev feil), og isåfall, vil det da bli noen endring i ovennevnt referanse?
Geir Sagberg
@geirsagberg
Hei! Vi ser at noen veglenker i det segmenterte endepunktet har invalid geometri, f.eks.: https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert/73205?srid=4326, der veglenkenummer 2 (segment 16) har : <wkt>LINESTRING Z(63.410433 10.484676 149.541, 63.410433 10.484676 149.541)</wkt>. Altså to identiske punkt. Samme veglenke i det ikke-segmenterte APIet har denne: <wkt>LINESTRING Z(63.410389 10.484348 149.841, 63.410433 10.484676 149.541)</wkt>. Hva kan dette skyldes?
Geir Sagberg
@geirsagberg
Finnes også startnoder / sluttnoder som har format veglenksevensid-<tall>-<tall>, hva er disse?
1 reply
Geir Sagberg
@geirsagberg
Kan vi be om mer presisjon i WKT når vi bruker SRID 4326?
1 reply
skjalgsk
@skjalgsk

Hei, jeg meldte ifra i februar om kombinasjonen alle_versjoner=true og segmentering=true ikke gir geometri. Før jul så fikk jeg geometri på kombinasjonen av alle_versjoner=true og segmentering=true. Er det noe ETA på når dette blir fikset? Vi i Bymiljøetaten ønsker å komme videre med å hente data fra NVDB Les.

Eksempel, denne gir geometri (segmentering=false):
https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/540.json?alle_versjoner=true&inkluder=alle&kommune=0301&segmentering=false&antall=1

Men denne gir ikke geometri (med segmentering=true):
https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/540.json?alle_versjoner=true&inkluder=alle&kommune=0301&segmentering=true&antall=1

1 reply
Øystein Heggernes Alvestad
@heggernesalvestad
Hei,
Vi henter inn NVDB objekter til ett 3partsystem hvor vi også oppretter og vedlikeholder andre objekter. For å kunne gi disse andre objektene ID-er i en nummerserie som passer i int-format så lurer vi på om det er nummerserier mellom 0 og 2 147 483 647 dere ikke kommer til å bruke i NVDB?
1 reply
Ghost
@ghost~5e623e11d73408ce4fdbcfd7
Hei, vi har et case der vi trenger å hente ut fylker / kommuner for noen gamle kontraktsområder (de er ikke aktive, så det holder ikke å bruke omrade/kontraktsomraader-endepunktet). For å hente ut dette så bruker vi /vegobjekter/{vegobjekttypeid}/{vegobjektid} for å hente ut informasjon -- men da må ha inkluder=lokasjon for å få med kommuner / fylker. Dette fungerer, men vi får med veldig mye annen informasjon om stedfesting / linjer / andre områder / geometrier, så jeg lurte på om det er en bedre måte å hente ut disse feltene uten å inkludere ALL lokasjonsinformasjon?
1 reply
Øystein Grande Jaren
@oysteinjaren

Hei. Jeg har snublet over litt irriterende oppførsel på dokumentasjonssiden for nvdbapiles-v3. Når man tester ut API-et, blir det sendt med mange query-parametre som ikke er fylt ut i skjemaet. F.eks. her: https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegnett/get_vegnett_veglenkesekvenser

Hvis man trykker "Try it out", og prøver å sende en request ("Execute") uten å gjøre noen tilpasninger, får man feilen:

[
 {
  "code": 4005,
  "message": "Finner ikke noe kontraktsområde ved navn '2003 NORDKAPP 2011-2016'.",
  "help_url": "https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegnett"
 }
]

Jeg ser at requesten som sendes inneholder parametrene fylke, kommune, kontraktsområde, riksvegrute og gate:

https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser?fylke=50&kommune=5001&kontraktsomrade="2003 NORDKAPP 2011-2016"&riksvegrute="RUTE8B"&gate="Holkestadveien"&vegsystemreferanse=EV6&kartutsnitt=265273,7019372,346553,7061071&polygon=20000.0 6520000.0,20500.0 6520000.0,21000.0 6500000.0,20000.0 6520000.0

For å unngå å sende med disse ekstra parametrene, må man for hver parameter trykke på knappen "Add integer/string item", og deretter trykke på "-"-knappen for å ta den bort igjen. Dette gjør det nokså tungvint å eksperimentere med API-et. Er det mulig å få gjort noe med dette?

1 reply
Hans Olaf Gundersen
@hansog
19. Mai kl. 12:00 skal det utførast testkøyring av ei endring på serveren til NVDB.
Dersom alt går som planlagt vil ingen merke noko på Api Les V3, men dersom noko feilar kan det oppstå ustabilitet i nokre minutt før alt rullast tilbake som det var.
Dag M
@monsendag

Hei. Jeg jobber som utvikler på Trygg tunnel. Vi benytter API Les V3 til å hente ut tunnel-vegobjekter og diverse attributter. Noen av disse kallene feiler hos oss i PROD med følgende feilmelding:

HTTP error 422 for request 990ff1fa-9716-c531-1a20-2baec44491d7: Error 4005: Ugyldige tegn i 'veglenkesekvens' field: '3.17E-6@2070659'. Gyldig eksempel: 0.6-0.9@42364

Jeg mener at dette er fordi java.Double blir serialisert på feil måte. Ref: https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/lang/Double.html#toString(double)

Siden Double blir konkatenert med String flere steder i nvdb-read-api-v3-client så vil det kunne føre til vitenskapelig notasjon (3.17E-6) i stedet for desimaler dersom verdien er lav (eller høy) nok. Jeg har rettet opp i dette i vår egen kodebase, men det gjenstår noen plasser i nvdb-read-api-v3-client.

Er det aktuelt å ta inn en PR på GitHub hvis jeg lager en til dere? Eventuelt har dere tid/mulighet til å fikse det?

GitHub issue: nvdb-vegdata/nvdb-api-client#112

3 replies
Øystein Grande Jaren
@oysteinjaren
Hei. En bitteliten feature-request: Når man henter ut posisjoner i vegnettet vha. /posisjon, hadde det vært kjekt å kunne filtrere på trafikantgruppe. Dette er allerede mulig når man henter ut segmenterte veglenker med /vegnett/veglenkesekvenser/segmentert.
1 reply
Øystein Grande Jaren
@oysteinjaren
Hei igjen. Det ser ut til at OpenAPI-dokumentasjonssiden ikke er i synk med det faktiske API-et. Jeg har i det siste kommer over eksempler på at returverdier inneholder egenskaper med andre navn enn det som er dokumentert, og at enkelte API-ressurser aksepterer parametre som ikke er dokumentert. Eksempler:
 • Dokumentasjonen sier vegsystemreferanse.vegsystem.version. Faktiske returverdier inneholder vegsystemreferanse.vegsystem.versjon.
 • Flere ressurser – bl.a. /vegnett/veglenkesekvenser/segmentert – aksepterer srid som parameter, men dette er ikke listet opp i parameter-listen i dokumentasjonen
4 replies
ZeekitAs
@ZeekitAs
Hei, jeg får varierende svar ved kall til https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert/625636
Det ser ut til at segmentene 0.30601612-0.36035196@625636 og 0.36035196-0.50059933@625636 kommer og går som de vil.
Når jeg henter ned hele vegnettet og sammenlikner med tidligere datasett så får jeg at i overkant av 40000 veglenker har samme oppførsel. Dette startet natt til fredag 3/6 etter det jeg kan se.
2 replies
bojanmilojkovic77
@bojanmilojkovic77
Hei, er det litt ustabilt API les i dag? https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/570/83380755/1 . Hvis jeg refresh i browser den objekt, noen gang det kommer at objekter er ikke i base, men noen gang det er på plass. Og der er flere slikk objekter. Jeg prøvde med timeout() men det går ikke.
3 replies
ulftho
@ulftho
Hei. har et spørsmål vedr. endepunktet beta/vegnett/rute. Ser at den er i beta-status, men kan man allikevel benytte seg av endepunktet i produksjon?
2 replies
Lena Aleksandrova
@lenaalex
Hei, kanskje noen her vet mer om BAAT-nøkkel og baatticket? Vegsøknader bruker litt forskjellige kart(geonorge, statkart) som krever BAAT-nøkkel. BAAT- nøkkel hentes gjennom denne uri "https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/api/baatticket?ip=%s" og som ble avskrevet allerede 6-8 måned siden. Er det noe andre alternativer som brukes for å hente denne BAAT-nøkkelen?
2 replies
Her er selve koder som vi bruker i vegsøknader
image.png
Jan Kristian Jensen
@LtGlahn
Jeg får Error 422: Code 4005 "Ukjent riksvegrute periode: '' ." på kallet https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert?riksvegrute=RUTE+7 . Mistenker jo datafeil i riksvegrute-datasettet, jeg gjør jo det...
1 reply
Eric Carr
@ninjacarr
Angående vegobjekttype 45, bomstasjoner: disse har egenskaper for bl.a takst stor og liten bil, rushtidsavgift, etc.. men jeg finner ingen egenskaper som inneholder takst for nullutslippsbil/elbil.
Finnes denne informasjonen noe sted?
1 reply
Christian
@Setodab
Hei, jeg har et spørsmål om "vegobjekter_vegdekke" dataene. Kjørefelt kolonnen er som regel NULL. Vet vi noe om hva dette betyr? Er det feks vanlig å ikke sette en verdi dersom hele vegbredden ble asfaltert, mens man bare spesifiserer kjørefelt ved delvise asfalteringer? Håper noen vet noe eller kjenner noen jeg kan spørre videre :)
2 replies
Dag M
@monsendag
Hei, håper dere har hatt en fin sommer. Er det planlagt utrulling av ny versjon av nvdb-read-api-v3-client? Er spent på å teste fiksen på #112.
3 replies
Henrik Larsen Toft
@henrik1
Jeg forsøker å lage et omriss av ulike bomringer, f.eks. Sone1 og Sone2 i Oslo. Er det en måte å hente bomstasjoner (vegdata 45) i et rekkefølge i henhold til et slikt omriss?
4 replies
Hans Olaf Gundersen
@hansog
image.png
image.png
Dag M
@monsendag
Hei, ville bare tipse om at linken til API-dokumentasjon i Datakatalogen er død (404). https://datakatalogen.vegdata.no
2 replies
NKA
@NKAmapper
Dette segmentet og en håndfull andre har ingen vegsystemreferanse. Ser ut til å gjelde fortau/gangveier/sykkelveier. Har noe gått skeis? https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert/3415953
1 reply
bojanmilojkovic77
@bojanmilojkovic77
image.png
Hvordan kan jeg få Objekt typ kategori? Det kommer ikke i "https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper"
1 reply
Jostein Tveit
@josteitv
Hei! Er det noe trøbbel med NVDB i dag. Denne URLen har tidligere gitt data, men fungerer ikke nå.
https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/posisjon?lat=59.91239967774247&lon=10.74411008302624&maks_avstand=100
8 replies
Øystein Grande Jaren
@oysteinjaren

Ved henting av vegobjekter med metadata (eks: https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/967/1014442646/1?inkluder=metadata) får man med en egenskap som heter sist_modifisert. Dette er dato og tidspunkt uten sone-informasjon. Fra eksempelet: 2021-12-17T11:40:23

Hvilken tidssone bør jeg bruke når jeg parser denne verdien? UTC eller Europe/Oslo?

1 reply
Hans Olaf Gundersen
@hansog

Systemtestmiljøet / STM blir mer eller mindre utilgjengelig denne uken.

Vi kjører tester på Systemtest-miljø i dag.
Det miljøet du når via https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no.
Du kan se status på STM ved å kjøre dette: https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/status .

I morgen blir det kloning av PROD-database til Systemtest. Vi antar Systemtest vil oppføre seg som normalt mandag morgen 7. november.

Øyvind M. Asbjørnsen
@oyvindma
Hei! Kor ofte blir data i testmiljøet oppdatert med data fra prod? Tenker spesifikt på vegnettet, men også andre objekt.
1 reply
ulftho
@ulftho
image.png
Hei. Ser ut som om det er noe galt med status-endepunktet:
Se:
Bildet jeg la ved
1 reply
Dette er i stm-utv-miljøet
Bendik Solheim
@bensolh
Hei! Vi har problemer med et endepunkt som ikke gir ut alle treff.
/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert/<veglenkesekvensid> gir ut maks 1000 treff, men har ingen paginering. Det virker tilfeldig hvilke av disse 1000 elementene som gis ut ved hver spørring.
Eks. https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert/22215.json?historisk=true har egentlig 1500+ elementer.
1 reply
HalvorGronlund
@HalvorGronlund

Hei!

Leste at NVDB api plugin i ArcGIS skulle stenges ned. Har det nå skjedd? Min "hent data" tool funker ikke for meg lengre.

Bendik Solheim
@bensolh
Spørsmål: Når et vegobjekt stedfestes akkurat på overgangen mellom to veglenker, kan vi da stole på at det alltid tilordnes den begynnende lenka?
Eksempel:
Trafikkulykken https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/570/641729869/1
Ligger akkurat der lenke 603511-1-4 (Gågate) slutter og 603511-2-4 (Enkel bilveg) begynner. Søk i vegkart viser at ulykken anses å ligge på typeVeg enkel bilveg - altså den begynnende lenka. Lurer altså på om det er konsistent.
3 replies
ulrikhaaland
@ulrikhaaland
Hei, er det mulig å hente ut objekter med kurvatur/stigning basert på posisjon?
1 reply
Jonas Lindstad
@ldev
Hei! Har som mål å lage en vektortegning over alle veier i Norge, men sliter litt med fremgangsmåten. Noen som kan gi meg et par gode pekere? Gir det mening å bruke NVDB REST API-et, eller er det bedre å gå via Geonorge.no sin Elveg 2.0? Har prøvd meg litt på å parse meg igjennom Elvet 2.0, men det ble veldig kaotisk. Har også prøvd meg litt på NVDB sitt REST API (tatt utgangspunkt i https://api.vegdata.no/endepunkt/vegnett.html), men får ikke den store "eurekaen".
2 replies
Jose Antonio Hernandez
@joseantoniohernandez_gitlab
Hi. This request from documentation is not working: https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/posisjon?nord=7038165&ost=269815. Returns 400 Unknown host: nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no.
4 replies
Bendik Solheim
@bensolh

Hei! Vi opplever en del ustabilitet i metrering av vegsystemreferanser.
Jeg så i en tidligere post at tilsvarende hadde forekommet i forbindelse med indeksering. Her er det dessverre snakk om at det har skjedd med jevne mellomrom (godt mulig indeksering hver gang)!

Her er to eksempler, der midterste metrering er feil. Hvis jeg gjentar oppslagene med datoparameter får jeg korrekt verdi nå. Forekomster er ikke begrenset til aug/sept 2022.
0.75152755@319810

 • 2022-08-22: FV547 S2D1 m4641
 • 2022-08-29: FV547 S2D1 m4640
 • 2022-09-13: FV547 S2D1 m4641

0.03347999@805752

 • 2022-ukjent: FV4998 S1D1 m279
 • 2022-09-07: FV4998 S1D1 m282
 • 2022-09-20: FV4998 S1D1 m279
5 replies
fraasen-development
@fraasen-development
Hei - jeg forsøker å bruke get vegobjekter og egenskaper, men forstår ikke helt hvilken verdi(eller hvor jeg kan finne den) som forventes i binaerobjektid når man tester ut get her: https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/ - noen som vet svaret på det?
15 replies
image.png
torkie
@torkie
bilde.png
fraasen-development
@fraasen-development
image.png