Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  POJUDK
  @POJUDK
  Hej igen. Jeg har et overordnet spørgsmål til skriv API dokumentationen. Jeg forstår det således at det findes her https://apiskriv.docs.apiary.io/. Er det tanken at det er den fulde dokumentation eller skal det kombineres med https://apiskriv.vegdata.no/. Hvis jeg f.eks ønsker at gå i detaljer med kravene til et endringsset V3 hvilken dokumentation skal jeg så søge i.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  @ulftho Nei, det ble rettet i nær fortid
  ulftho
  @ulftho
  @computerlove men eksemplet tok jeg i dag fra https://pm1.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v3
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Det kommer sikkert i atm og prod i løpet av en til tre uker.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  @POJUDK https://apiskriv.vegdata.no/ inneholder p.t. detaljert beskrivelse av v2 + oversikt over endringer i v3. På sikt vil det ble etablert komplett, selvstendig dokumentasjon for v3 også. Inntil videre vil https://apiskriv.docs.apiary.io/ være et supplement. Sistnevnte er noe utdatert, men det fikses as we speak
  POJUDK
  @POJUDK
  @tormoseng Du har tidligere givet mig adgang til V2 i ATM. Kan du give mig adgang til V3 også. På forhånd tak.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  det er ingen forskjell i tilgang til V2 og V3. Bytt ut "v2" med "v3" i URL'en så skal ting fungere.
  hmorkemo
  @hmorkemo
  Binære vedlegg: Skal de inn i endringssett/vegobjekt som egenskap 7900 Vedlegg, eller må de lastes opp på forhånd og refereres fra endringssettet? Eksempel?
  Tore Eide Andersen
  @torand

  Hvis det er snakk om å registrere vegobjekter av type Dokumentasjon (446), så er det egenskapen Vedlegg (7900) som kan ta i mot BLOBs, ja. Det binære objektet må først registreres via et spesialendepunkt i API Skriv, som responderer med en blob-id du må putte inn som egenskapsverdi til ET7900 i endringssettet, f.eks:

  <egenskap typeId="7900">
   <binaer ressursId="e62a6896-ff48-474c-a5f3-bb5ccc45c9c9" format="image/png"/>
  </egenskap>

  Se https://apiskriv.vegdata.no/binaer.html for detaljer.

  hmorkemo
  @hmorkemo
  Sender inn endringssett 459d8f75-5963-422f-b4da-a0696dd12d4e. Det går rett i VENTER-status , med årsak SYSTEMFEIL. Ingen feilmeldinger. Noen tips?
  hmorkemo
  @hmorkemo
  Nytt forsøk. Sender inn endringssett og får "BLOB-ressursen ikke funnet".
  Egenskapen ser slik ut:
  { "typeId": 7900,
  "binaer": [
  { "ressursId": "ae48eefd-cb51-440d-9641-ed44aef41b22",
  "format": "image/png"
  } ]
  BLOBben er post-et og ressursId er verdien som kom tilbake fra post.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  SYSTEMFEIL skyldes at du brukte <verdi> i stedet for <binaer>. Bør ikke gi SYSTEMFEIL, dog. Registrerer en sak for å rette det.
  Jeg har ikke tilgang til API Skriv sin database i ATM-beta. Kan du kjøre en test mot et andre ATM-miljøet. Bruk URL https://www.test.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/...
  hmorkemo
  @hmorkemo
  Det er https://www.test.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/ jeg kjører mot når jeg får "BLOB-ressursen ikke funnet"
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Finner ingen avviste endringssett der. Det første endringssettet (med systemfeil) finner jeg på https://www.test.vegvesen.no/nvdb/apiskrivbeta/rest/v3/endringssett/459d8f75-5963-422f-b4da-a0696dd12d4e
  hmorkemo
  @hmorkemo
  Det var kluss/blanding av url-er. En brukte apiskrivbeta og en annen apiskriv. Nå fikk jeg registrert og status FULLFØRT på endringssett aa2431bd-1b18-4e62-abff-a81558af6b15, men når jeg velger det i kontrollpanelet får jeg ikke opp detaljene, men feilmeldingen " Illegal attribute subclass: no.vegvesen.vt.nvdb.apiskriv.domain.attribute.BlobAttribute (500)"
  Tore Eide Andersen
  @torand
  du er nok første bruker av BLOBs på lang tid, for her er det nok en bug. Jeg registrerer en sak til :-)
  hmorkemo
  @hmorkemo
  👍
  hmorkemo
  @hmorkemo
  @torand Vet du noe om når BLOB-støtte er i orden? Innsending fra Elrapp er låst inntil det er gjort.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  ser ut til at jeg får fikset det i morgen. Deretter er det utrulling i ATM senest tirsdag neste uke, og prod noen dager senere.
  POJUDK
  @POJUDK
  POJUDK
  @POJUDK
  @torand kan du hjælpe mig med at se hvad der går galt. Når jeg overfører vedlagte endringsset (se tekst fil - data i json) får jeg følgende fejl: "Egenskapen PunktTilknytning (100079) har flere verdier enn maksimum antall verdier: 1" Jeg synes ikke at jeg kan se at mine data indeholder noget vedr. egenskap 100079.
  vegvesen-brase
  @vegvesen-brase

  @POJUDK PunktTilknytning er stedfestingen. (stedfestinger og assosiasjoner er også representert som egenskaper i selve databasen). Ditt endringssett har:

        "stedfesting": {
          "linje": [{
            "retning": "MED",
            "sideposisjon": "MH",
            "kjørefelt": null,
            "veglenkesekvensNvdbId": 287789,
            "veglenkesekvensTempId": null,
            "fra": 0.082673442018331725,
            "til": 0.10137
          }, {
            "retning": "MED",
            "sideposisjon": "MH",
            "kjørefelt": null,
            "veglenkesekvensNvdbId": 2618599,
            "veglenkesekvensTempId": null,
            "fra": 0.83862897173503814,
            "til": 1.0
          }]

  Stedfestingen skal her være et punktobjekt, mens det i endringssettet er angitt flere linje-objekt

  I V3 av api-les, ser du tydeligere at både assosiasjoner og stedfesting er representert som egenskaper: https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3/vegobjekttyper/79
  POJUDK
  @POJUDK
  @vegvesen-brase Tak for svar. Det var vist mig der ikke var helt opmærksom. Men det giver endnu et spørgsmål. Hvis stikkrennen er indtegnet som en linje (egenskap 5899 - den som har højest vigtighed af de 3 geometri-egenskaper) hvor skal stedfestningspunktet defineres ud fra - er det første punkt på linjen (innløp) - sidste punkt (udløpet) eller noget andet (måske bare en individel afgørelse)
  vegvesen-brase
  @vegvesen-brase
  @POJUDK Heller mot å svare at det er en individuell avgjørelse, det kommer jo an på hvordan stikkrenna går i forhold til vegen - om den krysser vegen i et punkt, eller om den går langsmed osv. Vi har et generelt "regelverk" for stedfesting og produktspesifikasjoner for mange av objekttypene i kategorien vegutstyr (http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/ ). Produktspesifikasjonen forteller mer om innmåling og registrering av egenskaper, mens stedfestingsreglementet ikke sier noe om stedfestings-regelen for hver enkelt objekttype.
  Taras
  @TaraskinIF_gitlab

  Hi, NVDB skrive API (V3), ITM environment (pm1), for delvisKorriger requset (UUID = 3e4d687c-7071-42be-80ac-18596b6ee4f5) getting next error response:

  {
   "feil": [],
   "advarsler": [],
   "vegobjekter": [
    {
     "nvdbId": 910249246,
     "versjon": 1,
     "feil": [
      {
       "kode": "MANGLER_TILGANG",
       "melding": "Brukeren tjebrutus_nvdbapiskriv har ikke rettigheter til å utføre endringer i kommune 4601",
       "referanse": null,
       "egenskapTypeId": null,
       "portnummer": 0,
       "veglenkenummer": 0,
       "geometrideler": null
      }
     ],
     "advarsler": [
      {
       "kode": "MANGLER_BETINGET_PÅKREVDE_EGENSKAPER",
       "melding": "Objektet, av typen Bru (60), mangler egenskaper med viktighet 'betinget': [Sv 12/100 Avstand (11458), Veggruppe (11459), Sv 12/100 Plassering (11457)]",
       "referanse": "https://datakatalogen.vegdata.no/60",
       "egenskapTypeId": 0,
       "portnummer": 0,
       "veglenkenummer": 0,
       "geometrideler": null
      },
      {
       "kode": "MANGLER_ANBEFALTE_EGENSKAPER",
       "melding": "Objektet, av typen Bru (60), mangler egenskaper med viktighet 'påkrevd, ikke absolutt': [Byggverkstype (9182)]",
       "referanse": "https://datakatalogen.vegdata.no/60",
       "egenskapTypeId": 0,
       "portnummer": 0,
       "veglenkenummer": 0,
       "geometrideler": null
      }
     ],
     "notabener": []
    }
   ],
   "notabener": [],
   "veglenkesekvenser": [],
   "noder": []
  }

  Brukeren tjebrutus_nvdbapiskriv har ikke rettigheter til å utføre endringer i kommune 4601 - have any restrictions introduced?

  Tore Eide Andersen
  @torand
  ITM is now integrated with an NVDB instance populated with municipalities as of 2020.01.01. Hence, the area privileges (municipality and county numbers) are out of sync. I am currently writing a script to correct this. Expect to be finished Wednesday.
  Taras
  @TaraskinIF_gitlab
  @torand thanks for a so fast response!
  Taras
  @TaraskinIF_gitlab
  @torand recently we're facing the same issues on STM:
  https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v2 (Lese API url)
  https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/apiskrivbeta/rest/v2/endringssett (Skrive API url)
  https://www.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser (Auth API url)
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Just learned we have the same issue in STM. Running the script there, as well. Coming soon!
  Taras
  @TaraskinIF_gitlab
  Thank you!
  Tore Eide Andersen
  @torand
  @TaraskinIF_gitlab Try now...
  Taras
  @TaraskinIF_gitlab
  It seems to be working now, sorry for the delay
  Clara
  @clapat
  Hei! Jeg prøver å autentisere vår klient (TRULS) med å følge denne oppskriften (https://github.com/nvdb-vegdata/apiskrivdokumentasjon/blob/master/autentisering.md ), men jeg får hele tiden status "false" tilbake. Klienten har fått rollen TjeNVDBAPIskriv=user. Trenger jeg en annen rolle? Eller har det endret seg noe i måten vi må autentisere oss?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  hvilket brukernavn benytter du? Hvilket miljø/URL sender du autentiseringsrequesten mot?
  Clara
  @clapat
  jeg bruker som brukernavn TjeTruls_AutosysKF og det er STM miljø jeg prøvde å sende det til (https://www.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser)
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Brukeren finnes i LDAP, men har ingen relevante roller tilordnet hverken i STM, ATM eller PROD. Det er ingen endringser i autentiseringsregimet så vidt jeg vet. Anbefaler at du tar dette videre med BSS.
  Clara
  @clapat
  ok, takk for hjelpa @torand, det skal jeg gjøre! er det da fagdata_rollen den trenger?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  en tjenestebruker, som TjeTruls_AutosysKF, må ha rollen "TjeNVDBAPIskriv/User" for å kunne bruke NVDB API Skriv
  Clara
  @clapat
  ah beklager så mye, jeg har jo sendt feil brukernavn TjeTruls_NvdbApiSkriv (STM). den burde ha user-tilgangen...
  POJUDK
  @POJUDK
  Er der en beskrivelse af rettighedsmodellen i skriv API'et? Kan en bruger eksempelvis afgrænses til kun at kunne registrere en bestemt objekttype inden for et givent område eks. kommune eller fylke?
  Er der en beskrivelse af versionering af objekter. Hvornår skal en ændring af et objekt trigge en ny version (delvis opdatering/fuld opdatering)?
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove

  Vet ikke om rettighetsmodellen er beskrevet noe sted. Brukere tildeles rettigheter til bestemte objekttyper, avgrenset av vegkategorier, typeveg, og fylke/kommune.

  En versjon av et objekt følger det fysiske objektet, så det skal bli en ny versjon i NVDB når det er fysiske endringer

  POJUDK
  @POJUDK
  Vedr. rettigheder - er der en service der kan hente information om hvilke objekttyper etc. en bruger har rettighed til?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  API Skriv har ingen offisiell API for å levere rettigheter p.t.
  POJUDK
  @POJUDK
  Jeg ved ikke om dette er rette sted at spørge - men jeg prøver. Jeg har overført 2 vegobjekter for en test kommune ved hjælp af skriv API ver 3 /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett. Hvis jeg kigger i Vegkart på test version 2 (https://www.test.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/) ser jeg de overførte vegobjekter. Hvis jeg ser i Vegkart på test version 3 ser jeg ikke de overførte objekter. Er det som forventet eller kan I give mig et hint om hvad jeg gør forkert. På forhånd tak.
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Transaksjonen er ikke indeksert. Skal undersøke hvorfor
  Lena Shvets
  @Lainy_gitlab
  Er det til å forstå at api-skriv har også Get-metoder som vi kan bruke? Betyr det også at alle innloggede brukere kan redigere alle vegobjekter?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  API Skriv har GET-metoder for endringssett. Brukere av API Skriv kan bare redigere/registrere vegobjekttyper de har fått rettigheter til. Rettighetene administreres av systemeier.