Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Tore Eide Andersen
  @torand
  antar den rulles ut til STM, ATM og PROD i løpet av neste uke
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi. I am doing a test of validation using Docker server. Here is the changeset I send: {"datakatalogversjon":"2.22","delvisOppdater":{"vegobjekter":[{"typeId":95,"nvdbId":84135687,"versjon":7,"gyldighetsperiode":{"startdato":"2020-05-28"},"egenskaper":[{"typeId":1876,"enum":[2883],"operasjon":"oppdater"}],"assosiasjoner":[{"typeId":96,"nvdbId":[{"verdi":84135686}],"operasjon":"oppdater"}]}]}}. The service returns me: VEGOBJEKTVERSJONEN_FINNES_IKKE: Vegobjektversjonen 84135687:7 finnes ikke i NVDB (https://datakatalogen.vegdata.no/95). But if I check the object link it has a version 7 available (https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/95/84135687/7.json?pretty=true). Not sure what is wrong in the changeset.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  The docker image contains a mocked, read-only NVDB, containing only a small number of features and net elements for test purposes. It is not integrated with a live NVDB instance, such as the one feeding data to the API Les (as per your url). To find ids of features that can be updated by API Skriv running in the Docker image, take a look at test cases in the Generator app.
  ulftho
  @ulftho
  Hei. prøver å sjekke kontrollpanelet her:
  https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel/#/jobs
  Men får Unauthorized
  ulftho
  @ulftho
  Vel, fungerte ved restart av VDI
  ulftho
  @ulftho

  Hei. Vi prøvde å sende et endringsett til STM-miljøet fra Brutus. Men fikk denne feilen i respons:
  {"message":["Bruker tjebrutus_nvdbapiskriv mangler rettigheter til å anrope endepunktet"]}.
  Er det blitt gjort noen endringer på tilgangene her? Dette fungerte i går 3. des.

  Og intet endringssett registrert, pga manglende rettighet:
  https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel/#/jobs

  Tore Eide Andersen
  @torand
  Ser ut som at SVVs LDAP-API ikke fungerer i STM. Virker fint i ATM og PROD, ser jeg. Jeg varsler rette instans...
  ulftho
  @ulftho
  Hei. i NVDB Skriv, miljø STM, så blir ikke endringsettene satt til UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET, etter torsdag 03.12.2020.
  Se: https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel/#/jobs
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Klar over det, de er etterbehandlet, Skriv har bare ikke fått beskjed om det
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Nå skal de være markert som etterbehandlet
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Ser på siden for migrering fra v2 til v3 denne infoen: "Endringssett kan fortsatt leveres i V2-format, men disse behandles av den samme forbedrede behandlingsmotoren som V3." Er dette noe som er tenkt støttet i lang tid, eller kun i en periode?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Det er foreløpig ikke satt noen dato for end-of-life for V2, men det kan komme snart. V3 har nå vært tilgjengelig i mer enn ett år, så alle konsumenter bør nå ha migrert over.
  Stefhan Holmgren Jonas
  @JonasStefhan_twitter
  Hei. Jeg arbeider med en front-end / javascript løsning og har installert Docker imaget. Prøver å sende inn endringssett men får kun HTTP 302 tilbake, noe jeg forstår skyldes manglende autentisering. Ser at man skal benytte seg av token gjennom OpenID Connect. Finnes det noen eksempler på implementasjon av OpenID Connect? Evt. andre enkle måter å teste innsending til Docker API-et?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Se https://apiskriv.vegdata.no/autentisering for detaljer omkring OpenId Connect. Merk at du må bruke port 8011 ved anrop API Skriv i Docker-containeren når du bruker OIDC (Authorization-header med Bearer-token). ikke 8010 som for Cookie-basert autentisering. Dokumentasjen er litt uklar her, så skal få rettet opp det.
  Stefhan Holmgren Jonas
  @JonasStefhan_twitter
  Takk for det. Ja, jeg klarte ikke finne mye dokumentasjon rundt dette. Noen eksempler hadde vært kjempeflott.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Du finner lenke til eksempelwebapp som bruker OIDC implicit flow (som du også må bruke) på dokumentasjonssiden du fikk URL til over.
  Stefhan Holmgren Jonas
  @JonasStefhan_twitter
  Hei igjen. Bruk av port 8011 gjorde susen ja, og innsending endringssett m.m. fungerer ved bruk av hvilken som helst user-id. Dessverre sliter jeg med CORS fra Javascript løsningen. For å få Kontrollpanelet til å fungere, fant jeg ut at jeg måtte starte Docker containeren med både port 8010 og 8011 (docker run -d -p 8010:8010 -p 8011:8011). Bruker jeg kun 8011, fungerer det "halvveis", mangler opsjoner osv. Deretter har jeg lagt inn mitt "source" domene under CORS-headere i Kontrollpanelet, men det fungerer fortsatt ikke. Noen tips til løsning? Takk.
  AFSHIN ALAVI
  @iCode18
  Hei, jeg er helt fersk her, og jeg vil prøve å skrive i NVDB. Jeg lurer på om hvilket eksempel mennesket får tilgang til og hva som må gjøres for å få autentisering (brukernavn og pass) Takk på forhånd
  3 replies
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Ved innlogging var det før slik at "Dersom passordet inneholder æ, ø, eller å må tegnsettet ISO 8859-1 brukes i requesten." - men nå finner jeg ikke noe info om det i dokumentasjonen. Er det fortsatt slik at man må encode på ISO eller skal alt være på UTF-8? Vi går mot AAA enn så lenge
  2 replies
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Er det et generelt krav for minimumslengde på stedfesting linje? Får opp feil på rekkverk dersom lengden på stedfesting er under en meter.
  1 reply
  Kasper Storch
  @KStorch_twitter

  Hei, det står i dokumentasjonen at "autentisere via cookie vil opphøre i nær framtid.".
  Er det en dato for "nær fremtid"?

  Vi oppdaget for en stund siden at URLene hadde endret seg for Skriv API - hvordan og hvor varsles det om slike endringer?

  2 replies
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Er det planlagt å legge inn ny innloggingsmetode i docker-containeren for API Skriv? Virker som den kun støtter cookies på latest
  19 replies
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Min tid i Statens vegvesens Åpne vegdata-team er kommet til vegs ende. Fra mandag 1/3 tar magnus.oye@capgemini.com over ansvaret for videreutvikling og support for API Skriv. Takk for meg!
  sweco-dkpoju
  @sweco-dkpoju
  Spørgsmål til dannelse af endringssett. For egenskaper af type TekstEnum/FlerverdiAttributt, Tekst - skal værdien da anføres som tekst eller som id? Eksempel profil på fartsdemper den valgte værdi er "Profil 8, trapes-40" og id er 11648. Er det 11648 eller "Profil 8,....." der skal overføres i endringssettet.
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi. Is there a method in v2 and v3 of API to request the number of road segments that fullfil some filter? For road objects there is a statistikk modifier to requests, but not sure if is available for vegnett requests. I am trying to create a loader in a webpage that loads all segments that comply with a filter but only if the number of segments to load is under some limit number
  3 replies
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Vi er flere som sliter litt med å komme inn på kontrollpanelet. Noen får "Unauthorized" når man prøver å gå dit, mens andre får opp en side der man kan velge "Ekstern bruker" og automatisk blir logget inn som "anonymous-external"
  9 replies
  Kasper Storch
  @KStorch_twitter

  Spørgsmål til dannelse af endringssett. For egenskaper af type TekstEnum/FlerverdiAttributt, Tekst - skal værdien da anføres som tekst eller som id? Eksempel profil på fartsdemper den valgte værdi er "Profil 8, trapes-40" og id er 11648. Er det 11648 eller "Profil 8,....." der skal overføres i endringssettet.

  @magnusoy kan du hjelpe med et svar på dette? Vi sliter med å oppdaterer vegobjekter etter oppdatering i Datakataloget. Det burde være mulig å oppdatere med IDen fremfor en tekstverdi, som endrer seg.

  4 replies
  AFSHIN ALAVI
  @iCode18
  Hallo igjen. Jeg trenger litt hjelp til å konvertere WKT til breddegrad og lengdegrad. Noen som har gjort dette før, eller er det en bedre måte å få den nøyaktige koordinaten til et objekt? Eksempel: "geometri": {
  "wkt": "POINT Z(87496.5 6889909.4 45.837)",
  "srid": 5973,
  "egengeometri": false
  } Takk på forhånd
  magnusoy
  @magnusoy
  Informerer om at siste versjon av Docker-imaget har problemer med autentisering, og om noen har problmer med dette så benytt versjon 2020-16.0 inntil videre.
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi, do you know of any road object that has a deep hierachy in the related objects? I mean an object type that has some objects that currently have one or more child objects, and those objects one or more childs, and so on, having two or more descendant objects? Any object ID with a sample on this?
  7 replies
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi. This request is returning result after 9 seconds. Is there some maintenance issues currently in the server or is a problem of my type of request? https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/95/531204865/1?inkluder=alle&srid=4326
  1 reply
  Stefhan Holmgren Jonas
  @JonasStefhan_twitter
  Heisann. Jeg lurte på: Når et endringssett er sendt inn, startet og blir avvist pga. valideringsfeil...For å løse dette (f.eks. legge til manglende egenskaper), er da prosedyren å kansellere endringssettet og sende inn et nytt? Eller finnes det muligheter å oppdatere innsendt endringssett og "restarte" behandlingen?
  1 reply
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Prøver å generere opp modeller for stedfestingsendepunktet - og får da feil når jeg prøver å generere for stedfest-resultat.xsd. Feilen jeg får er "An all model group must appear in a particle with {min occurs} = {max occurs} = 1, and that particle must be part of a pair which constitutes the {content type} of a complex type definition." på linje 111 og 145
  9 replies
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi. Is there a JSON Schema that documents the API Skriv like this XSD Schema for XML? https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/endringssett.xsd It is a bit difficult to use json mimetype in Skriv requets because documentation of the API has examples in XML
  Trond Arild Lode Tobiassen Heidelberg Wessel
  @trondarild-lode-tobiassen-heidelberg
  I guess this is what you are asking for: https://json-schema.org/understanding-json-schema/basics.html#hello-world. A quick search through the codebase reveals no json files with typical json schema syntax. Sorry.
  2 replies
  Trond Arild Lode Tobiassen Heidelberg Wessel
  @trondarild-lode-tobiassen-heidelberg
  Try to learn json as good as xml. Then the xsd's should be a good guide.
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57
  Ønsker å sende et endringssett f.eks tilstand, til en kum. Hvordan beskrives assosiasjoner i dette tilfelle?
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57
  Jeg vet man kan sende inn mor som delvisoppdater og legge til ny datter, men dette virker veldig unødvendig. Antar det er en enklere måte.
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57
  Løst det: {"datakatalogversjon":"2.24","registrer":{"vegobjekter":[{"typeId":"879","egenskaper":[{"typeId":10612,"verdi":["9"]},{"typeId":10659,"verdi":["Test"]}],"stedfesting":{"punkt":[{"posisjon":0.69318037,"veglenkesekvensNvdbId":21954}]},"tempId":"-2","gyldighetsperiode":{"startdato":"2021-04-20"}}]},"delvisOppdater":{"vegobjekter":[{"typeId":"83","stedfesting":{"punkt":[{"posisjon":0.69318037,"veglenkesekvensNvdbId":21954}],"operasjon":"0"},"nvdbId":"488731712","versjon":4,"gyldighetsperiode":{"startdato":"2021-04-23"},"assosiasjoner":[{"operasjon":"oppdater","typeId":222097,"tempId":[{"verdi":"-2"}],"nvdbId":[{"verdi":744540654},{"verdi":1013330602},{"verdi":1013330603}]}]}]}}
  Kjell Håland
  @kjellhaaland
  Hei. Dockerbilde til Datafangst ser ut til å bruke ett dockerbilde av nvdb-api-skriv som ikke lenger er tilgjengelig. Er det noe liv i datfangst lenger?
  1 reply
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Det ble sendt inn korrigering av 85282210 (105), men det ble da lagd en ny versjon av objektet. Dette skal vel ikke skje på korrigering?
  1 reply
  sweco-dkpoju
  @sweco-dkpoju

  Stedfesting API.
  Jeg er i gang med at implementere API for stedfesting - https://apiskriv.vegdata.no/bin%C3%A6re-objekter/api-referanse.
  Hvis test-xml på https://apiskriv.vegdata.no/stedfesting/api-referanse valideres mod xsd angivet her https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/stedfest/stedfest.xsd fremkommer følgende fejl:
  Cvc-complex-type.2.3: Element 'forankring' Cannot Have Character [children], Because The Type's Content Type Is Element-only., Line '21', Column '18'.
  Cvc-complex-type.2.3: Element 'geometri' Cannot Have Character [children], Because The Type's Content Type Is Element-only., Line '33', Column '22'.

  Er der ændringer til xsd eller er det testdata der skal tilrettes?

  magnusoy
  @magnusoy
  VIKTIG! Nedstenging av gamle url-er (AutoPro), mer informasjon: https://www.vegdata.no/2021/05/07/utfasing-nvdb-skriv-api-autopro/
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Hei, har støtt på litt problemer med docker-containeren. Innlogging med OIDC fungerer nå fint når jeg hoster den på 8011 over https. Når jeg så bruker generatoren til å teste ut ulike endringssett får jeg kun 500-feil, med melding: <message>Endepunktsautorisasjon mislyktes: Token request failed with response status 401</message>. Generatoren får jeg kun opp skikkelig på 8010, testet med både http og https uten at det gjorde noen forskjell.
  1 reply
  magnusoy
  @magnusoy
  IKT-MELDING: Varsel om arbeid på Oracle databaser i systemtest (STM). Det kan i tidsperioden 04.06-2021 09:00 og ut dagen oppleve treg til ingen respons fra systemet.
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Dukket opp en sak her nå angående endring av stedfesting på skiltpunkt med tilhørende skiltplater. 577819543 sammen med døtre 577819544 og 577819545 får satt ny stedfesting: 0.46276055@42164 MED V. I det man sender inn dette som en korreksjon får man tilbake en feilmelding på skiltpunktet: "Objektet har ikke stedfesting som fullstendig dekker datterobjekt av type Skiltplate (96): nvdbId 577819544:1" Noen ideer på hva som skjer her?
  3 replies
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Heisann, har krøll i pålogging stmskriv. POST til https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/authenticate med gyldige kredentialer returnerer helt tom respons. Funker helt fint i test og prod
  1 reply
  magnusoy
  @magnusoy
  INFORMASJON: NVDB Databasen i STM er nede etter misslykket oppdatering av datakatalogen. Dette vil gjøre at Skriv API i STM ikke vil være operativ før databasen er gjenopprettet.
  Taras
  @Taraskin_gitlab
  2 replies