Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Om du vil bruke X-NVDB-DryRun-NoLocking eller X-NVDB-DryRun avhenger av hva du ønsker å verifisere. Førstnevnte etablerer ikke låser og vil således ikke avdekke om NVDB har blokkerende låser. Et vellykket prøveinnsjekk med dette flagget kan altså føre til at reellt innsjekk umiddelbart etterpå havner i VENTER_PÅ_LÅS. Samtidig er det heller ingen garanti for at vellykket prøveinnsjekk med X-NVDB-DryRun gjør at et reellt innsjekk umiddelbart etterpå fullføres uten låsekonflikt. Endringssett kan bli liggende i kø, og låser i NVDB kan oppstå nårsomhelst.
  Johan
  @johannsl
  @torand Tusen takk for gode svar :)
  tommskar
  @tommskar
  noen som kan bekrefte at de kan logge seg på SVVs AAA-tjeneste med passord som inneholder æ, ø, og å? jeg har satt Content-Type som "application/json; charset=iso-8859-1" uten at det ser ut til å hjelpe.
  2 replies
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Er payloaden er encodet i det samme tegnsettet?
  11 replies
  Taras
  @Taraskin_gitlab
  Hi, today getting response from NVDB skrive API:
  <!DOCTYPE html> <!-- * The contents of this file are subject to the terms of the Common Development and * Distribution License (the License). You may not use this file except in compliance with the * License. * * You can obtain a copy of the License at legal/CDDLv1.0.txt. See the License for the * specific language governing permission and limitations under the License. * * When distributing Covered Software, include this CDDL Header Notice in each file and include * the License file at legal/CDDLv1.0.txt. If applicable, add the following below the CDDL * Header, with the fields enclosed by brackets [] replaced by your own identifying * information: "Portions copyright [year] [name of copyright owner]". * * Copyright 2012-2018 ForgeRock AS. All Rights Reserved --> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>ForgeRock Access Management</title> </head> <!--[if IE 9]> <body style="display:none" class="ie9"> <![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <body style="display:none"> <!--<![endif]--> <div id="messages" class="clearfix"></div> <div id="wrapper">Loading...</div> <div id="popup"> <div id="popup-content" class="radious"></div> </div> <footer id="footer" class="footer text-muted"></footer> <script type="text/javascript" src="main.8ba73d9ae9.js"></script></body> </html>
  ...key/username/password have not changed
  1 reply
  Taras
  @Taraskin_gitlab
  NVDB skriv API response:
  <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Exception Report</p><p><b>Message</b> com.google.common.util.concurrent.UncheckedExecutionException: com.sun.xml.internal.ws.fault.ServerSOAPFaultException: Client received SOAP Fault from server: Internal Error (from client) Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure.</p><p><b>Description</b> The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.</p><p><b>Exception</b></p><pre>javax.servlet.ServletException: com.google.common.util.concurrent.UncheckedExecutionException: com.sun.xml.internal.ws.fault.ServerSOAPFaultException: Client received SOAP Fault from server: Internal Error (from client) Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure. org.glassfish.jersey.servlet.WebComponent.serviceImpl(WebComponent.java:489)
  URL: https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett
  Request sent:
  {"delvisKorriger":{"vegobjekter":[{"stedfesting":{"linje":[{"veglenkesekvensNvdbId":2213451,"fra":"0.57465877","til":"0.81244416"}],"operasjon":"oppdater"},"typeId":60,"egenskaper":[{"typeId":11457,"verdi":[],"operasjon":"slett","enum":[]}],"nvdbId":1009431982,"versjon":1,"validering":{"lestFraNvdb":"2020-10-01T12:37:48"}}]},"datakatalogversjon":"2.21"}
  2 replies
  ulftho
  @ulftho
  Hei.. er litt forvirret om hvor den nyeste dokumentasjonen av NVDB Skrive API ligger. Når jeg googler/duck-duck-go'er så finner jeg masse forskjellig dokumentasjon. Noe er gammelt V2 og noe er kanskje nytt. Vanskelig å finne frem synes nå jeg.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Offisiell og oppdatert dokumentasjon finner du på https://apiskriv.vegdata.no
  ulftho
  @ulftho
  ok.. takk. et spørsmål til. når man legger på stedfesting på et bru-objekt, så legger man for eksempel dette i requesten/Endringssettet.
  "stedfesting": {
  "linje": [
  {
  "veglenkesekvensNvdbId": 1060419,
  "fra": "0.5751576",
  "til": "0.57653123"
  }
  ],
  Men hvordan legger man inn sideposisjon. Er dette dokumentert noe sted?
  Se eksempel i Generator: https://www.test.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/generator. Klikk JSON, deretter klikk testcase 6.
  ulftho
  @ulftho
  Ok, takk skal du ha.
  ulftho
  @ulftho
  Hei. Skal teste Brutus med både skrive og lese operasjoner. Jeg bruker følgende url for å lese: https://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no. Så hvilken url skal jeg da benytte meg av for å skrive, slik at at jeg finner igjen endringene på bru-objekter i NVDB i Lese API'et?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  ulftho
  @ulftho
  ok. takk. Hva med STM-miljøet? Lese API: https://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no
  Tore Eide Andersen
  @torand
  samme mønster her
  ulftho
  @ulftho
  Tore Eide Andersen
  @torand
  ta vekk www
  ulftho
  @ulftho
  Takk. Finnes det en oversikt over miljøene, på en wiki side eller lignende?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  ser rett ut
  ulftho
  @ulftho
  Flott! takk for hjelpen.
  ulftho
  @ulftho
  Et siste spørsmål: hva er url'ene til kontrollpanelet:
  UTV: https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/kontrollpanel/#/jobs
  STM: ???
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Bruk URLene til Skriv som du listet over her, legg til /kontrollpanel på slutten
  ulftho
  @ulftho
  Aha! skjønner. :-)
  ulftho
  @ulftho
  Hei igjen. det er dette som er riktig når man skal sende et endringsett til UTV-miljøet?:
  https://nvdbapiskriv.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Ja
  ulftho
  @ulftho
  Hei. ser ut til at Brutus ikke har rettigheter til å skrive til https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett
  Med TjeBrutus_NVDBApiskriv
  Får denne responsen:
  {"message":["Bruker tjebrutus_nvdbapiskriv mangler rettigheter til å anrope endepunktet"]}
  Tore Eide Andersen
  @torand
  ja, det er oppdatering med støtte for tjenestebrukere på UTV, men den er ikke rullet ut på STM ennå.
  antar den rulles ut til STM, ATM og PROD i løpet av neste uke
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi. I am doing a test of validation using Docker server. Here is the changeset I send: {"datakatalogversjon":"2.22","delvisOppdater":{"vegobjekter":[{"typeId":95,"nvdbId":84135687,"versjon":7,"gyldighetsperiode":{"startdato":"2020-05-28"},"egenskaper":[{"typeId":1876,"enum":[2883],"operasjon":"oppdater"}],"assosiasjoner":[{"typeId":96,"nvdbId":[{"verdi":84135686}],"operasjon":"oppdater"}]}]}}. The service returns me: VEGOBJEKTVERSJONEN_FINNES_IKKE: Vegobjektversjonen 84135687:7 finnes ikke i NVDB (https://datakatalogen.vegdata.no/95). But if I check the object link it has a version 7 available (https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/95/84135687/7.json?pretty=true). Not sure what is wrong in the changeset.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  The docker image contains a mocked, read-only NVDB, containing only a small number of features and net elements for test purposes. It is not integrated with a live NVDB instance, such as the one feeding data to the API Les (as per your url). To find ids of features that can be updated by API Skriv running in the Docker image, take a look at test cases in the Generator app.
  ulftho
  @ulftho
  Hei. prøver å sjekke kontrollpanelet her:
  https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel/#/jobs
  Men får Unauthorized
  ulftho
  @ulftho
  Vel, fungerte ved restart av VDI
  ulftho
  @ulftho

  Hei. Vi prøvde å sende et endringsett til STM-miljøet fra Brutus. Men fikk denne feilen i respons:
  {"message":["Bruker tjebrutus_nvdbapiskriv mangler rettigheter til å anrope endepunktet"]}.
  Er det blitt gjort noen endringer på tilgangene her? Dette fungerte i går 3. des.

  Og intet endringssett registrert, pga manglende rettighet:
  https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel/#/jobs

  Tore Eide Andersen
  @torand
  Ser ut som at SVVs LDAP-API ikke fungerer i STM. Virker fint i ATM og PROD, ser jeg. Jeg varsler rette instans...
  ulftho
  @ulftho
  Hei. i NVDB Skriv, miljø STM, så blir ikke endringsettene satt til UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET, etter torsdag 03.12.2020.
  Se: https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel/#/jobs
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Klar over det, de er etterbehandlet, Skriv har bare ikke fått beskjed om det
  Marvin Bredal Lillehaug
  @computerlove
  Nå skal de være markert som etterbehandlet
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Ser på siden for migrering fra v2 til v3 denne infoen: "Endringssett kan fortsatt leveres i V2-format, men disse behandles av den samme forbedrede behandlingsmotoren som V3." Er dette noe som er tenkt støttet i lang tid, eller kun i en periode?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Det er foreløpig ikke satt noen dato for end-of-life for V2, men det kan komme snart. V3 har nå vært tilgjengelig i mer enn ett år, så alle konsumenter bør nå ha migrert over.
  Stefhan Holmgren Jonas
  @JonasStefhan_twitter
  Hei. Jeg arbeider med en front-end / javascript løsning og har installert Docker imaget. Prøver å sende inn endringssett men får kun HTTP 302 tilbake, noe jeg forstår skyldes manglende autentisering. Ser at man skal benytte seg av token gjennom OpenID Connect. Finnes det noen eksempler på implementasjon av OpenID Connect? Evt. andre enkle måter å teste innsending til Docker API-et?
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Se https://apiskriv.vegdata.no/autentisering for detaljer omkring OpenId Connect. Merk at du må bruke port 8011 ved anrop API Skriv i Docker-containeren når du bruker OIDC (Authorization-header med Bearer-token). ikke 8010 som for Cookie-basert autentisering. Dokumentasjen er litt uklar her, så skal få rettet opp det.
  Stefhan Holmgren Jonas
  @JonasStefhan_twitter
  Takk for det. Ja, jeg klarte ikke finne mye dokumentasjon rundt dette. Noen eksempler hadde vært kjempeflott.
  Tore Eide Andersen
  @torand
  Du finner lenke til eksempelwebapp som bruker OIDC implicit flow (som du også må bruke) på dokumentasjonssiden du fikk URL til over.