Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Repo info
Activity
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  ra thư mục nào mà user của bạn có quyền write nhé
  Có thể là do trong thư mục /usr/local/bin, bạn ko có quyền write nên file phar nó ko thể extract ra đc, nên require bị lỗi
  Toan Nguyen
  @nntoan
  Bạn ơi, bạn còn ở đó không?
  @oanhnn ?
  Cho mình hỏi chút là cái file nào xử lý phần liên quan tới git? Ví dụ như clone… vì mình muốn dùng git archive chứ không phải là git clone pull. Hơn nữa mình cũng muốn clone nó thành bare repository cho nhẹ.
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Bạn xem trong file common.php, task deploy:update_code
  Toan Nguyen
  @nntoan

  Mình cứ gặp cái lỗi này mỗi khi chạy bin/dep configure production:

  PHP Warning: ssh2_auth_pubkey_file(): Authentication failed for serverpilot using public key: Username/PublicKey combination invalid in ../vendor/herzult/php-ssh/src/Ssh/Authentication/PublicKeyFile.php on line 46

  The authentication over the current SSH connection failed.

  file servers.yml

  production:
  host: cwas.app
  port: 22
  user: serverpilot
  identity_file: /Users/NNToan/.ssh/vietsse/serverpilot/id_rsa
  stage: production
  deploy_path: /srv/users/serverpilot/apps/1salon
  branch: master

  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Cai identity_file: /Users/NNToan/.ssh/vietsse/serverpilot/id_rsa la ko dung roi
  identity_file:
      public_key: key/devrikkei.pub
      private_key: key/devrikkei
      password: ""
  Toan Nguyen
  @nntoan
  … sao ban lai mo ra cai day duoc, document co dau @@
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  bạn sửa thành như này nhé
  Cái này mình cũng tham gia dev nên biết
  document thì trên trang doployer.org ko biết đã có chưa?
  Toan Nguyen
  @nntoan
  khong co, identity_file: ~
  phai co ca public key va private key ah? minh de private_key khong thi co duoc ko?
  với cả, cái thư mục shared trong example của bạn là bắt buộc phải có à? cái config/app.php.tpl có nghĩa vụ gì?
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Ban can co du ca 3 field nay
  password co th bo trong, no se hoi sau
  phan nay ban co the xem them trong file vendor/deployer/deployer/src/functions.php
  line 107
  Toan Nguyen
  @nntoan
  dung key ma van hoi password ah...
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Cai thu muc shared va file app.php.tpl là không bắt buộc
  nó là file configure cho app của mình
  mình làm vậy để nó tự generate khi deploy thôi
  Key có passphrase mà
  Toan Nguyen
  @nntoan
  neu key ko co passphrase thi no co hoi password nua khong?
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  ko có thì lúc nó hỏi bạn cứ enter
  mà bạn dùng key thì comment cái dòng forward_agent: ~ vào nhé
  Mình thì chuyên dùng tính năng này nên mình để đấy
  Toan Nguyen
  @nntoan
  PHP Notice: Undefined offset: 1 in ../vendor/deployer/deployer/src/Console/WorkerCommand.php on line 57
  dep worker
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  ban chay ko co tham so a?
  Toan Nguyen
  @nntoan
  Cai nay co cach nao de log lai khong ha ban?
  Moi lan deploy y
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Hiện tại tính năng log chưa có
  nên chỉ có cách là
  bin/dep deploy dev -vvv >> /path/to/file.log
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Tính năng này đã đc assign cho mình vai hôm trước.
  hiện mình đang nghiên cứu
  Toan Nguyen
  @nntoan
  Hello

  Bạn cho mình hỏi chút,
  Cấu trúc thư mục của mình như thế này.

  — .git
  — public
  —— app
  — vendor
  — tools
  —— deployer
  ——— deploy.php

  Bây giờ làm thế nào để mình require được recipe configure từ vendor?

  require 'vendor/deployphp/recipes/recipes/configure.php’;

  Deployer có hỗ trợ relative được không?

  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  require '../../vendor/deployphp/recipes/recipes/configure.php’;

  Deployer có hỗ trợ relative được không?

  Deployer nó viết trên PHP nên nó cũng có hỗ trợ giống như PHP bạn ạ

  Toan Nguyen
  @nntoan
  Sorry. Mình hơi ngu khi hỏi câu đấy. Deployer không có phần cấu hình nơi deploy cho nên nó sẽ lấy vị trí của file deploy.php đúng không bạn?
  Oanh Nguyen
  @oanhnn
  Cậu lại hiểu sai rồi. Các task mặc định của deployer thì sẽ lấy source từ repo về và deploy vào thư mục trên server theo deploy_path mà bạn config. Đối với các task local, bạn có thể dùng đg dẫn tuyệt đối hoặc tương đối (tính từ vị trí bạn thực hiện lệnh trên terminal, như dùng lênh pwd trả về)
  còn file deploy.php bạn có thể để ở tuỳ ý, khi run thì thêm option -f hoặc --file
  Bạn có thể xem help của deployer trên commandline
  Xin lỗi vì tài liệu của dự án ko tốt
  Dylan Ngo
  @dylanngo95
  2015 Các anh đã làm cái này rồi ah, giờ em mới có thời gian nghiên cứu nó với magento 2