These are chat archives for sagidayan/SE-Hub

7th
Jul 2015
Reuven Y.
@robi-y
Jul 07 2015 14:26

שלום צוות
השלמתי לכם ציונים ל
SDS+ZFR
לגבי איטרציות
אני לא רואה בויקי דפי סבב
לכל סבב שאתם רוצים להגיש שילחו לי בבקשה
קישור לדף שמרכז את כל נושאי הסבב

  • קישור להפצה והסבר מה לבדוק במערכת

תכף מעלה ציונים
אז תבדקו שהתקדמנו
בהצלחה

Sagi Dayan
@sagidayan
Jul 07 2015 15:20
תודה רבה
קישור לעמודי האיטרציות - כרגע יש שם את איטרציה 1
@robi-y
Reuven Y.
@robi-y
Jul 07 2015 16:17
אוקי כשאני מנסה לעשות לוגאין אני מקבל
Internal Server Error
התחלתי לנקד לכם את סבב 1
אבל תסתכלו בעמודות בגליון ודרך עמוד הסבב תעזרו לי ותפנו אותי על מה ואיפה להסתכל
Sagi Dayan
@sagidayan
Jul 07 2015 18:06
עכשיו הגעתי הביתה. יתכן ופתרתי את הבעיה.
אתה מוזמן לנסות שוב. תגיד לי אם זה עבד