by

Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Repo info
Activity
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  Etye Myer
  @etyemy
  מה ה Server Side?
  שלנו
  קאקי פיפי בחומוס
  Etye Myer
  @etyemy
  1. זיהוי הלקוח – מה שם )או כינוי( הלקוח שלכם? האם הוא אדם פרטי או ארגון? במידה ואין לקוח
   אמיתי יש למצוא סטודנט מחוץ לצוות או מצוות הקורס שיסכים לשמש כנציג הלקוח )בהתחייבות
   שלו להשקיע זמן במשוב(
  2. גורמים נוספים הקשורים לפרויקט למשל ספונסרים, מנהלים, ובעלי עניין נוספים
  3. ערכי הצוות )בדומה למה שגיבשתם בהרצאה(
  4. דרכי תקשורת עם ובין הצוות
  1 + 2 pin
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  1. יכול להיות המכללה או רק המרצה
  יעני גם וגם
  כרגע הלקוח שלנו הוא המרצה
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  Thanks for the info
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  Fixed the issue with the secret keys
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  What do you think about changing the UI to this framework http://angular-ui.github.io/bootstrap/ insted of material?
  Reuven Y.
  @robi-y

  שלום צוות
  השלמתי לכם ציונים ל
  SDS+ZFR
  לגבי איטרציות
  אני לא רואה בויקי דפי סבב
  לכל סבב שאתם רוצים להגיש שילחו לי בבקשה
  קישור לדף שמרכז את כל נושאי הסבב

  • קישור להפצה והסבר מה לבדוק במערכת

  תכף מעלה ציונים
  אז תבדקו שהתקדמנו
  בהצלחה

  Sagi Dayan
  @sagidayan
  תודה רבה
  קישור לעמודי האיטרציות - כרגע יש שם את איטרציה 1
  @robi-y
  Reuven Y.
  @robi-y
  אוקי כשאני מנסה לעשות לוגאין אני מקבל
  Internal Server Error
  התחלתי לנקד לכם את סבב 1
  אבל תסתכלו בעמודות בגליון ודרך עמוד הסבב תעזרו לי ותפנו אותי על מה ואיפה להסתכל
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  עכשיו הגעתי הביתה. יתכן ופתרתי את הבעיה.
  אתה מוזמן לנסות שוב. תגיד לי אם זה עבד
  Reuven Y.
  @robi-y
  לא החזרתם לי הודעה על פגישה
  ואפילו לא נרשמתם לשבוע הבא
  יש עוד חלון אפשרי בחמישי - מחר
  שלש - שלש וחצי
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  יש לי מבחן היום. אני אדבר איתך אחריו ונראה מתי ניפגש
  Sagi Dayan
  @sagidayan
  סיימתי את המבחן. אני פנוי עכשיו. מחכה עשר דקות לתשובה ממך. אם לא מתאים נתאם זמן אחר כי יש לי מבחן בשישי גם