These are chat archives for scalikejdbc/ja

27th
Jul 2015
kenji yoshida
@xuwei-k
Jul 27 2015 08:16
https://twitter.com/xuwei_k/status/625580246822039552 あとでちゃんとやってみるけど、こういう案考えてるよ、というのをとりあえず貼っておく