These are chat archives for thanhtuyen/rubyforbegin

15th
Jan 2015
Tuyen Nguyen
@thanhtuyen
Jan 15 2015 05:59
xin chào cho em hỏi
em mới bắt đầu timf hiểu về ruby
e cai dat ruby ket hop sqlite3
nhung e thay da phan huong dan thi viet nhap dâta hay các thao tác khác
đều thao tác bằng commenaline
vậy k dùng phan mem giao diẹn
vậy k dùng phần mèm như phpmyadmin như âpche
hay như the nào
mấy a có thể support e vs