Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Nov 30 2021 08:29
  Lumeriol opened #17
 • Feb 15 2021 09:45

  paveljanda on v1.2.1

  (compare)

 • Feb 15 2021 09:45

  paveljanda on master

  MailLogger: set more_entropy to… Merge pull request #17 from mar… (compare)

 • Feb 15 2021 09:45
  paveljanda closed #17
 • Feb 15 2021 09:44
  paveljanda commented #17
 • Feb 15 2021 08:38
  martenb synchronize #17
 • Feb 15 2021 08:36
  martenb synchronize #17
 • Feb 15 2021 08:34
  martenb opened #17
 • May 29 2020 11:29
  tombit-sro opened #16
 • May 14 2020 06:51
  petrgala closed #10
 • May 14 2020 06:50
  petrgala opened #10
 • Apr 21 2020 19:19
  paveljanda closed #16
 • Apr 21 2020 19:19
  paveljanda commented #16
 • Apr 21 2020 19:19

  paveljanda on master

  README.md (compare)

 • Apr 21 2020 19:10

  paveljanda on master

  package.json (compare)

 • Apr 21 2020 19:09

  paveljanda on v2.1.0

  (compare)

 • Apr 21 2020 12:55

  paveljanda on master

  src/nomodule-es5-fallback.js (compare)

 • Apr 21 2020 12:47

  paveljanda on master

  src/nomodule-fallback.js (compare)

 • Apr 21 2020 12:16
  paveljanda commented #16
 • Apr 21 2020 11:10

  paveljanda on master

  src/nomodule-fallback.js (compare)

Petr Parolek
@petrparolek
$grid->addColumnText('price', 'Cena celkem')
      ->setTemplate(__DIR__ . '/templates/datagrid/grid.price.latte');;
sablona
{$item->price} 
David Skála
@Griston2524_twitter

@petrparolek

$grid->addColumnText('price', 'cena celkem')
 ->setRender(function ($row) {
  return $row->price . ' Kč';
});

nebo

$currency = ['Kč', 'Eu', 'Dl'];
$grid->addColumnText('price', 'cena celkem')
 ->setRender(function ($row) use ($currency) {
  return $row->price . ' ' . $currency[$row->currency];
});
Petr Parolek
@petrparolek
díky moc
Petr Parolek
@petrparolek
ahoj, narazil jsem na potíž s AJAX
při načítání stránky se se datagrid znovu načte, ale zmizí parametr id z url, který já potřebuju. Prosím o rady hoši
David Skála
@Griston2524_twitter
trochu to rozveď, tímhle jsi toho moc neřekl
Petr Parolek
@petrparolek
když dám /test/show-detail?id=4, tak ajax mě přesune na /test/show-detail
já nepoužívám ajax pro načítání
jak to říct datagridu, aby mě vrátil na url i s ID
David Skála
@Griston2524_twitter
a to zadáváš do url nebo klikneš na nějaký odkaz?
Petr Parolek
@petrparolek
kliknu na odkaz a zobrazí se mi ten detail
kde je datagrid
David Skála
@Griston2524_twitter
který detail?
Petr Parolek
@petrparolek
a ten mi udělá paseku
z /test/blabla
David Skála
@Griston2524_twitter
když by ti tohle někdo napsal, tušil by jsi co má za problém?
Petr Parolek
@petrparolek
tady kliknu na detail položky a tady proběhne ten špatný redirect
bez id
Petr Parolek
@petrparolek
@Griston2524_twitter nevíš?
David Skála
@Griston2524_twitter
já nevím jak to máš napsaný, z toho co jsi poslal Ti nedokážu nic říct.
Petr Parolek
@petrparolek
```
public function createComponentInvoiceDetailGrid($name) {
    $data = $this->invoicesRepository->fetchInvoiceDetail($this->getParameter("id"));

    $grid = new DataGrid($this, $name);

    $grid->setDataSource($data);

    $grid->addColumnNumber('id', 'Id');

    $grid->addColumnText('title', 'Název položky');

    $grid->addColumnNumber('quantity', 'Počet');

    $grid->addColumnText('unit', 'Jednotka');

    $currency = ['Kč'];

    $grid->addColumnNumber('unitPrice', 'Cena za jednotku')
      ->setRenderer(function ($row) use ($currency) {
        return $row->unitPrice . ' ' . $currency[0];
      });

    $grid->addColumnNumber('price', 'Cena celkem')
      ->setRenderer(function ($row) use ($currency) {
        return $row->price . ' ' . $currency[0];
      });

    $grid->addInlineAdd()
      ->setPositionTop()
      ->onControlAdd[] = function($container) {
    $container->addText('id', '')->setAttribute('readonly');
    $container->addText('title', '');
    $container->addText('quantit', '');
    $container->addText('unit', '');
        $container->addText('unitPrice', '');
        $container->addText('price', '');
      };

    $p = $this;

    $grid->getInlineAdd()->onSubmit[] = function($values) use ($p) {
        /**
         * Save new values
         */
        $v = '';
        foreach($values as $key=>$value) {
          $v.="$key: $value, ";
        }
        $v = trim($v,', ');

        $p->flashMessage("Record with values [$v] was added! (not really)", 'success');

        $p->redrawControl('flashes');
    };
  }
Petr Parolek
@petrparolek
zkrátka jednodušše řešeno
@Griston2524_twitter
David Skála
@Griston2524_twitter
a kdy to spadne? po kliknu na co konkrétně?
Petr Parolek
@petrparolek
když se zobrazí tento datagrid
tak proběhne invoice/show-detail?id=4&do=invoiceDetailGrid-refreshState
a přesměruje mě na invoice/show-detail
David Skála
@Griston2524_twitter
a co dělá fetchInvoiceDetail
Petr Parolek
@petrparolek
vrátí entitu:
array (1)
0 => App\Model\Entities\InvoiceItem #683b
title protected => "IT" (82)
invoice protected => Kdyby\GeneratedProxy\__CG__\App\Model\Entities\Invoice #d208
quantity protected => "1.00" (4)
unit protected => "ks" (2)
unitPrice protected => "200.00" (6)
price protected => NULL
id private => 6
David Skála
@Griston2524_twitter
když si dáš na konec fuknce createComponentInvoiceDetailGrid exit tak se stane co? přesměruje Tě to ?
Petr Parolek
@petrparolek
nepřesměruje mě to
David Skála
@Griston2524_twitter
tak není problém v gridu
Petr Parolek
@petrparolek
a nezobrazí se
David Skála
@Griston2524_twitter
to je pochopitlené že se nezobrazí, jelikož se ukončí běh aplikace před vykreslením. Odkud voláš createComponentInvoiceDetailGrid... ze šablony že? pošli sem šablonu nebo do SZ
Petr Parolek
@petrparolek
{block content}
<div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <h1 class="page-header">Faktura č. {$invoice->no}</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
      </div>
      <!-- /.row -->
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              Detail
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
              {if $invoice->type == "issued"}
                {var $type = "Odběratel"}
              {elseif $invoice->type == "accepted"}
                {var $type = "Dodavatel"}
              {/if}
              <p><strong>{$type}:</strong></p>
              <p>{$invoice->subject}</p>
              <p><strong>Datum vystavení:</strong></p>
              <p>{$invoice->issuedDate|date:'j. n. Y'}</p>
              <p><strong>Datum splatnosti:</strong></p>
              <p>{$invoice->dueDate|date:'j. n. Y'}</p>
              <p><strong>Datum zaplacení:</strong></p>
              <p>{$invoice->paymentDate|date:'j. n. Y'}</p>
              <p><strong>Celková částka::</strong></p>
              <p>{$invoice->price} Kč</p> 

              <a n:href="Invoice:edit $invoice->id" class="btn btn-primary">Upravit</a>
            </div>
            <!-- /.panel-body -->
          </div>
        </div>
        <!-- /.col-lg-6 -->
        {control invoiceDetailGrid}
      </div>
      <!-- /.row -->
David Skála
@Griston2524_twitter
a to se nevypíše ani ty data předgridem?
Petr Parolek
@petrparolek
vypíšou
poslu cely presenter
<?php

namespace App\Presenters;

use Nette;
use Nette\Application\UI;
use Ublaboo\DataGrid\DataGrid;

class InvoicePresenter extends BasePresenter
{
  /**
  * @var \App\Components\IIssuedInvoiceGridControlFactory
  * @inject
  */
  public $issuedInvoiceGridControlFactory;

  /**
  * @var \App\Components\IAcceptedInvoiceGridControlFactory
  * @inject
  */
  public $acceptedInvoiceGridControlFactory;


  public function createComponentIssuedInvoiceControl()
  {
    return $this->issuedInvoiceGridControlFactory->create(10);
  }

  public function createComponentAcceptedInvoiceControl()
  {
    return $this->acceptedInvoiceGridControlFactory->create(10);
  }

  public function renderShowDetail($id) {
    $invoice = $this->invoicesRepository->getInvoice($id);

    if (!$invoice) {
      throw new \Nette\Application\BadRequestException(404);
    }

    $this->template->invoice = $invoice;
  }

  public function renderEdit($id) {
    $this->template->id = $id;
  }

  protected function createComponentEditInvoiceForm()
  {
    $invoice = $this->invoicesRepository->getInvoiceArray($this->getParameter("id"));

    if (!$invoice) {
      throw new \Nette\Application\BadRequestException(404);
    }

    $form = new UI\Form;

    $form->addText("subject","Dodavatel")->setDefaultValue($invoice['subject']);
    $form->addText("price","Cena")->setDefaultValue($invoice['price']);
    $form->addText("issuedDate","Datum vystavení")
        ->setRequired("Datum je povinný údaj!")
        ->setDefaultValue($invoice['issuedDate']
        ->format('Y-m-d'))
        ->setAttribute("class", "datepicker")
        ->addRule($form::PATTERN, "Datum musí být ve formátu dd.mm.rrrr", "(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\.(0[1-9]|1[012])\.(19|20)\d\d");
    $form->addText("dueDate","Datum splatnosti")
        ->setRequired("Datum je povinný údaj!")
        ->setDefaultValue($invoice['dueDate']
        ->format('Y-m-d'))
        ->setAttribute("class", "datepicker")
        ->addRule($form::PATTERN, "Datum musí být ve formátu dd.mm.rrrr", "(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\.(0[1-9]|1[012])\.(19|20)\d\d");

    $form->addHidden("invoice_id", $this->getParameter("id"));

    $form->addSubmit('login', 'Upravit');

    $form->onSuccess[] = [$this, 'editInvoiceFormSucceeded'];
    return $form;
  }

  // volá se po úspěšném odeslání formuláře
  public function editInvoiceFormSucceeded(UI\Form $form, $values)
  {
    \Tracy\Debugger::barDump($values);
    $this->invoicesRepository->updateInvoice($values);
    $this->flashMessage('Úprava byla úspěšně uložena');
    //$this->redirect('Homepage:');
  }


  public function createComponentInvoiceDetailGrid($name) {
    $data = $this->invoicesRepository->fetchInvoiceDetail($this->getParameter("id"));
    \Tracy\Debugger::barDump($data);
    $grid = new DataGrid($this, $name);

    $grid->setDataSource($data);

    $grid->addColumnNumber('id', 'Id');

    $grid->addColumnText('title', 'Název položky');

    $grid->addColumnNumber('quantity', 'Počet');

    $grid->addColumnText('unit', 'Jednotka');

    $currency = ['Kč'];

    $grid->addColumnNumber('unitPrice', 'Cena za jednotku')
      ->setRenderer(function ($row) use ($currency) {
        return $row->unitPrice . ' ' . $currency[0];
      });

    $grid->addColumnNumber('price', 'Cena celkem')
      ->setRenderer(function ($row) use ($currency) {
        return $row->price . ' ' . $currency[0];
      });

    $grid->addInlineAdd()
      ->setPositionTop()
      ->onControlAdd[] = function($container) {
    $container->addText('id', '')->setAttribute('readonly');
David Skála
@Griston2524_twitter
dej si pod control invoice ... {debugbreak} to zastaví běh po vykreslení grida
Petr Parolek
@petrparolek
$container->addText('title', '');
    $container->addText('quantit', '');
    $container->addText('unit', '');
        $container->addText('unitPrice', '');
        $container->addText('price', '');
      };

    $p = $this;

    $grid->getInlineAdd()->onSubmit[] = function($values) use ($p) {
        /**
         * Save new values
         */
        $v = '';
        foreach($values as $key=>$value) {
          $v.="$key: $value, ";
        }
        $v = trim($v,', ');

        $p->flashMessage("Record with values [$v] was added! (not really)", 'success');

        $p->redrawControl('flashes');
    };
  }
}
ok
nic mi to neyastavilo
aha, to zastavi kdyz bezi xdebug
David Skála
@Griston2524_twitter
tak problém si myslím nebude v gridu ale někde jinde...
Petr Parolek
@petrparolek
a kde?
David Skála
@Griston2524_twitter
si to postupně odkrokuj pomocí exit například. Jakmile Tě to přesměruje, tak bylo špatně něco před