Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh amount må altid være beløp i base currency som definert i firma oppsett (99% NOK) og amountcurrency må være beløp i utenlandsk valuta f.eks USD
  Rune
  @runeh
  Ang currency. Jeg fyller ut feltene som du beskriver. Datene er korrekt, det er bare UIet som ser forvirrende ut. Se https://www.dropbox.com/s/g9ngx37m6jcd5qc/Screenshot%202019-06-17%2009.22.22.png?dl=0
  Github linjen er i USD, den andre i NOK. Men det ser man ikke noe sted
  Rune
  @runeh
  Så UIet der burde kanskje vise summen i base currency? @dennishuiskens
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh du kan klikke på den tannhjul og vise kolonne med valuta, v-beløp, beløp. Kan du kanskje vise hele json payload og response?
  Rune
  @runeh
  Doh! Hadde ikke sett den knappen en gang. Default var at beløp ikke beløp (nok) ble vist. Så alt er korrekt.
  Litt pebcac der fra min side :) Takk
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh bare hyggelig
  Rune
  @runeh
  @dennishuiskens så vidt jeg kan se på docsa kan man ikke expand journalentrydraftgroup. Men hver journalentry har et JournalEntryDraftGroup felt. Er det det som er GUIDen jeg trenger for å slette gruppa? Mener det er det jeg har prøvd
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh ja stemmer, du kan ikke expand denne. Min feil. Fra kode ser dette ut at du ikke slette en "JournalEntryDraftGroup " men alle draft lines for de journalentries som fins med den "JournalEntryDraftGroup" som er ikke bokført.
  Rune
  @runeh
  Aha. Forsvinner isåfall hele kladden? Jeg har 30+ testkladder hos meg, og fant ikke noe knapp i UIet for å slette de :)
  forøvrig bør kanskje /journalentries?action=delete-journal-entry-draft-group fjernes fra docsa hvis den ikke kan brukes til å slette en gruppe?
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh Jeg er enig at den endpoint trenger bedre forklaring/Implementation Notes
  Rune
  @runeh
  :thumbsup:
  Rune
  @runeh
  Skal opprettet en hjelpekonto, typ konto 9999. Hva er required felt? Får beskjed om at jeg mangler TopLevelAccountGroupID . Hva er den?
  Rune
  @runeh
  Skal også opprette en in 193 serien. Betyr det at jeg først må kage min egen account group?
  Sveinung Farestveit
  @fsveinung
  @runeh Ja, dersom aktuell gruppe ikke finnes kan du opprette den. En konto har 2 gruppekoblinger; AccountGroupID og TopLevelAccountGroupID. Toplevel henviser vanligvis til 1000, 2000, 3000 - 8000 seriene, og AccountGroup til underseriene 191, 192 etc.
  Rune
  @runeh
  Ok. Takk!. Da tester jeg det! Er ikke noe gotchas der man må tenke ?
  Sveinung Farestveit
  @fsveinung
  @runeh Merk at visible = true er en viktig egenskap på kontoer for at de skal bli "synlige" og kunne brukes i systemet.
  Rune
  @runeh
  :thumbsup:
  anneovsthus
  @anneovsthus
  Hei! Vi er klar med en integrasjon til UniEconomy, og har fått opplyst ClientID og ClientSecret for produksjonsmiljø - men trenger også adresser til base url, authorization endpoint og token endpoint for produksjonsmiljø. Til testmiljø har vi brukt hhv. https://test-api.unieconomy.no, https://test-login.unieconomy.no/connect/authorize, og https://test-login.unieconomy.no/connect/token. Vi har ikke lykkes å finne dette i dokumentasjonen?
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @sm4llfish kan du se på dette :point_up:
  Terje Pedersen
  @senikk
  @anneovsthus produksjon ser akkurat like ut minus "test-" t.d. https://api.unieconomy.no
  anneovsthus
  @anneovsthus
  @senikk Takk! Det var forventet at det kunne være så enkelt, men man vet jo aldri. :)
  frosenb
  @frosenb
  noen grunn til at passord på bank er nå i klartekst i brukergrensesnittet?
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @frosenb vi vil se på dette.
  frosenb
  @frosenb
  @dennishuiskens :+1:
  christianhsmebye
  @christianhsmebye
  Hei! Hvor finner jeg kundenavn? Kundenummeret finnes under Customer, men finner ikke relasjonen til kundenavnet.
  Jo Are Ingvaldsen Rivelsrud
  @sm4llfish
  @christianhsmebye Customer.Info.Name, må expande info
  christianhsmebye
  @christianhsmebye
  @sm4llfish Takk!
  Fredrik Ljung
  @fredrikljung93
  Hur finner jag ut om en produkt har produkttypen lagervare/timevare/annet?
  Anders Urrang
  @urrang
  product.ProductType == 1 (lagervare) / 2 (timevare) / 3 (annet)
  Fredrik Ljung
  @fredrikljung93
  @urrang Tack!
  Rune
  @runeh
  Er det noen måte å få IDen til en JournalEntryDraftGroup når man lagrer en kladd? Og er det noen måte å legge til et bilag til en draft group?
  Sulesund
  @Sulesund
  Hei, vi sender opp bilag til en kladd med POST /journalentries?action=save-journal-entries-as-draft og forsøker å legge inn KID i PaymentId på JournalEntryLineDraft objektet. Men det fungerer ikke.
  Ser at dersom jeg legger inn KID manuelt i bilagsføring og bokfører så kommer KID med på bilaget, men hvis jeg legger inn KID og så lagrer til kladd igjen så forsvinner det.
  Det er ikke aktuelt å postere Invoice, så det tipset trenger vi ikke ;)
  Er det noen annen måte å få med KID på bilagene?
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @Sulesund jeg vil tester dette
  @runeh Vil sjekke dette
  Robin
  @Rawrbin

  Hvilke informasjon MÅ overføres når man utfører en POST mot /orderitems?

  Jeg klarer fint å overføre varelinjer og de er synlig inne på ordren. MEN når jeg står på siden "Salg" > "Ordre" så vises ikke verdier i felt som f.eks. "Sum eks. mva." og "Restsum eks. mva." Så snart jeg utfører en hvilke som helst endring (manuelt) på en ordre blir data synlig på den spesifikke ordren via "Salg" > "Ordre".

  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @Sulesund kan du sender payload
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh i dag returnere den post null men du kan definere den "JournalEntryDraftGroup" : "someGuid" i payload for du lagre den.
  bilde.png
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @Rawrbin kanskje du mangler:
  TaxExclusiveAmount: 1000
  TaxExclusiveAmountCurrency: 1000
  TaxInclusiveAmount: 1250
  TaxInclusiveAmountCurrency: 1250
  VatTotalsAmount: 250
  VatTotalsAmountCurrency: 250
  i order payload
  dennishuiskens
  @dennishuiskens
  @runeh jeg har lagt inn en sak slikk at POST api/biz/journalentries?action=save-journal-entries-as-draft vil returnere en object. Men du kan brukke den workarround med egen definert JournalEntryDraftGroup GUID som temp fiks.
  Robin
  @Rawrbin

  @dennishuiskens Takk for svar.

  Kan du gi meg en liste av alle felt som kreves? Jeg opplever fremdeles det samme problemet. Virker litt rart å gjøre all utregning av informasjon (på forhånd) som i hovedsaklig burde bli håndtert av/i UniEconomy.

  Sulesund
  @Sulesund
  @dennishuiskens
  Her en veldig enkel en...
  [
  {
  "Description": "Fakturajournal 13",
  "FileIDs": [],
  "DraftLines": [
  {
  "AccountId": 288,
  "Amount": -69.9,
  "Description": "Fakturajournal 13 (B13)",
  "FinancialDate": "2019-07-31",
  "VatTypeID": 12
  },
  {
  "AccountId": 673,
  "Amount": 69.9,
  "Description": "Fakturajournal 13 (B50)",
  "DueDate": "2019-07-12",
  "PaymentID": "0101040000503",
  "FinancialDate": "2019-07-02",
  "InvoiceNumber": "50"
  }
  ]
  }
  ]
  Ani Hatzis
  @AniX
  Hi everyone! I have two questions regarding integration of UniEconomy API into our platform:
  1. Is there a dedicated endpoint for monitoring of API uptime?
  2. Is there a simple REST code sample for server-to-server authentication to the API? In the "Getting started" tutorial video it's mentioned that there is a code sample for server-to-server, but I only could find SPA and MVC samples.
  Jo Are Ingvaldsen Rivelsrud
  @sm4llfish
  hi @AniX to answer number 2 first, we have just updated our developer pages with what you look for, I hope. check out https://developer.unieconomy.no/wiki/introduction/getting-started/server-application
  So to number 1, we have not a public endpoint for monitoring API uptime. So for now you could send a get request to unieconomy.no/api/status/version, that will give you a build version of the API, but more important, it won't respond if the API i down ;-)
  Ani Hatzis
  @AniX
  Good morning @sm4llfish and many many thanks for your reply. That was invaluable help! May I ask another question: In some examples and docs, I have noticed base URLs with a test- prefix, e.g. https://test-login.unieconomy.no or https://test-api.unieconomy.no. Are these test-* URLs supposed to be used inside our development/testing/QA environments, and in production environment we would use same URLs but without the prefix, i.e. https://login.unieconomy.no https://api.unieconomy.no?
  Jo Are Ingvaldsen Rivelsrud
  @sm4llfish
  Yes, that is correct. When you are ready for production, please contact us, and we'll set things up for you.
  Ani Hatzis
  @AniX
  We'll do, many thanks!
  forbjok
  @forbjok
  Hei. Holder på å implementere støtte for det nye innloggingssystemet. Tenkte i utgangspunktet å bare lagre refresh token i integrasjonsinnstillingene, men når jeg tester nå virker det som om refresh token blir ugyldig etter å brukes en gang, til forskjell fra alle andre OAuth implementasjoner jeg har vært borti før. Er dette tilsiktet, eller en bug? Må vi gå tilbake til å lagre brukernavn og passord likevel?